Wikipedia:Underprosjekter/Norsk arkitektur

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Underprosjekt Norsk arkitektur
ønsker å øke stofftilfanget og heve kvaliteten på wikipedias artikler om norske arkitekter og norsk arkitektur

Lenke til artikler underprosjektet har opprettet/redigert i

Bakgrunn[rediger kilde]

Underprosjektet er en videreføring innenfor wikipedia av Norsk arkitekturportal (NAP). NAP ble opprettet av bibliotekene ved NTNU/Arkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Norske arkitekters landsforbund. Riksantikvarens bibliotek har også bidratt i prosjektet.

Ved videreføring innenfor norsk wikipedia vil bidragsyterne stille sin fagkompetanse til disposisjon for wikipedia og det norske kunnskapssamfunnet, med de muligheter og på de premisser som wikipedia-formatet tilbyr.

Målsetting[rediger kilde]

I NAP-prosjektet ble det samlet inn, vurdert og laget annoterte oversikter over sentrale informasjonskilder om norsk arkitektur og norske arkitekter. wp-underprosjektet legger stor vekt på å registrere og omtale disse kildene.

Delmålene er ikke satt opp prioritert eller kronologisk. Arbeidet med dem vil foregå parallelt.

Delmål 1[rediger kilde]

Registrere i eksisterende, relevante wp-artikler de «NAP-ressursene» som naturlig hører inn under artiklenes tema.

Delmål 2[rediger kilde]

Delmål 2 er justert. Opprette en hovedartikkel, for å dekke viktige aspekter ved arkitektyrket i Norge - og samtidig få satt NAP-ressursene inn i en overordnet tematisk sammenheng. Status pr. oktober 2015: Artikkelen Arkitektyrket i Norge er opprettet, og er vurdert som en «Utmerket artikkel».

Delmål 3[rediger kilde]

Kvalitetssikre eksisterende, sentrale wikipediaartikler om emnet.

Delmål 4[rediger kilde]

Opprette nye artikler om sentrale ressurser med informasjon om norsk arkitektur og byggeskikk.

Deltagere[rediger kilde]

Ressurser[rediger kilde]

Relevante maler til artiklene[rediger kilde]

{{Infoboks arkitektur}}
{{Infoboks kirke}}
{{Underprosjekt norsk arkitektur}} ({{NAP}})
{{Kirkearkitektur}}
{{Verneverdi}}

Ofte brukte bok- og www-kilder[rediger kilde]

Standard-formuleringer for klipp-og-lim[rediger kilde]