Norsk arkitekturportal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
NAPs logo.
Formgitt av Tor M. Hetland

Norsk arkitekturportal (NAP) var i utgangspunktet et prosjekt for å utvikle en nettportal til informasjonskilder for norsk arkitektur og byggeskikk. NAP var støttet av ABM-utvikling og skulle inngå som en spesialfaglig del av Norsk digitalt bibliotek (NDB).

Prosjektets mål[rediger | rediger kilde]

Betaversjon av NAP. Skjermdump med forklaring av de ulike elementene.
Nettdesign: Tor M. Hetland

Arkitekturfagets kilder er fortsatt i stor grad ikke-digitale. Prosjektets mål var å benytte Internett for å formidle informasjon om både digitale og papirbaserte kilder. Det finnes mange interessante dokumenter og arkiver som er relevante for studenter, forskere og profesjonsutøvere innen faget – og for informasjonsspesialister og andre med spesialinteresse innen norsk arkitektur, men det finnes ingen samlet oversikt over disse kildene. NAP-redaksjonen samlet, kategoriserte og omtalte de sentrale kildene og organisasjonene som er knyttet til feltet. Inngangen til informasjonen var gjennom søking og kategoriserte oversikter over kilder. I tillegg ble materialet ordnet tematisk i korte temaartikler.

Samarbeidspartnere[rediger | rediger kilde]

Fra starten var NAP et samarbeidsprosjekt mellom de tre sentrale arkitekturbibliotekene i Norge: NALs bibliotek; AHO – biblioteket og Universitetsbiblioteket i Trondheim, Biblioteket for arkitektur/bygg/design. Fra oktober 2005 deltok også Riksantikvarens bibliotek i utviklingen av basen. Etter at prosjektperioden er over, var det meningen at et konsortium skulle samarbeide om den videre drift og utvikling av portalen. Aktuelle konsortiemedlemmer var bibliotekene og informasjonssentrene ved sentrale, norske organisasjoner som Husbanken; Statsbygg; Nasjonalmuseet – Arkitektur; Norsk Folkemuseum og SINTEF Byggforsk. Prosjektgruppen hadde i tillegg en kontaktperson hos ABM-utvikling gjennom hele prosjektperioden.

Videreføring i bokmåls-/riksmålsversjonen av Wikipedia[rediger | rediger kilde]

NAP-prosjektet benyttet fri programvare. Nettstedet var publisert som en beta-versjon, da teamet bak dataverktøyet valgte å avslutte vedlikehold og utvikling av dette. Etter en vurdering av ulike andre portalverktøy, vedtok NAP-redaksjonen i 2009 å avslutte prosjektet Norsk arkitekturportal og videreføre arbeidet gjennom underprosjektet Norsk arkitektur i bokmåls-/riksmålsversjonen av Wikipedia. Et hovedmål her er, som det var i NAP, å formidle informasjon om sentrale kilder og organisasjoner innen fagfeltet. De aktuelle konsortiemedlemmene oppfordres isteden til å delta i underprosjektet.

Varighet[rediger | rediger kilde]

NAP-prosjektet ble formelt igangsatt 11.05.2004 og avsluttet 15.10.2010.

Dokumentasjon[rediger | rediger kilde]

Prosjektet er beskrevet og dokumentert gjennom årlige statusrapporter og avslutningsrapport (juni 2010) til ABM-utvikling; foredrag ved flere konferanser og publikasjonen ’’NAP-nytt’’, som ble distribuert til samarbeidspartnerne to til tre ganger pr år i perioden 2008 – 2010.

Piloten ANTON[rediger | rediger kilde]

ANTONs logo.
Formgitt av Kj. Lie & Tor M. Hetland

En forutsetning for ABM-utviklings støtte til NAP, var at prosjektet skulle ha overføringsverdi for andre spesialfaglige bibliotek som ønsket å bidra i NDB. I den forbindelse gjennomførte NAP-redaksjonen et pilotprosjekt med digitalisering av et kartotek. Det valgte kartoteket var Antikvarisk oppmålingskartotek. Den digitale versjonen ble kalt ANTON, et akronym for Antikvarisk oppmålingsbase for norske hus.

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • NAPs arkiv. Tilgjengelig ved NTNU Universitetsbiblioteket, Dorabiblioteket. (Arkivet blir i 2016 digitalisert og tilgjengelig via arkivportalen.no)

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]