Wikipedia:Underprosjekter/Lydartikler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Underprosjektet «Lydartikler»

Underprosjektet lydartikler har som oppgave å sette i gang produksjon av innleste versjoner av artikler på Wikipedia, og å presentere disse for brukerne.

Lydartikler finnes på flere Wikipedier, og består av innleste versjoner av våre artikler. Slike artikler er et godt hjelpemiddel for blinde og svaksynte og for personer med lesevansker, som kan finne det vanskelig å få fullt utbytte av våre skrevne artikler. De vil også være interessante for andre brukere som ønsker å sette seg ned og å ro og mak lytte til en artikkel fremfor å måtte lese den på skjermen.

Det er tenkt at det i første rekke er anbefalte og utmerkede som skal leses inn, ettersom disse er kvalitetskontrollert og nokså stabile – dermed vil det ikke umiddelbart oppstå store forskjeller mellom den skrevne og den innleste versjonen av artikkelen.

Fordeler med lydartikler[rediger kilde]

 • De gir personer som har vanskelig for å lese artiklene, på grunn av synshemning, lesevansker eller andre problemer, bedre mulighet til å nyte godt av Wikipedia.
 • Mange synes det er mer behagelig å høre en artikkel enn å lese den, og man kan også sette den på mens man gjør husarbeid eller andre oppgaver.
 • En innlesning med menneskelig stemme gir, med dagens teknologi, bedre kvalitet enn om man bruker programmer som leser opp tekst.
 • For personer som er i ferd med å lære norsk gir de god innsikt i uttalen.
 • Ved høytlesning får man en god gjennomgang av språket i artikkelen, slik at også den skriftlige versjonen kan bli forbedret.

Vansker med lydartikler[rediger kilde]

 • Det kan være vanskelig å holde artiklene oppdatert. Av denne grunn bør man i utgangspunktet fokusere på artikler hvor det ikke er grunn til å tro at det kommer større redigeringer i nærmeste fremtid.
 • Det tar tid å lese inn og redigere en lydartikkel; i verste fall kan den være utdatert før den blir ferdig, slik at hele eller deler må leses inn på nytt.
 • Dersom det er utydelig uttale eller bakgrunnsstøy i artikkelen kan den bli misforstått.

Fremtiden: Maskinell opplesning av tekst[rediger kilde]

Det er håp om at det innen få år vil være teknologi for maskinell opplesning av tekst som gir like gode resultater som menneskelig tale, slik at problemet med oppdatering blir eliminert. Det finnes en rekke programmer som gjør dette, enten ved at man limer over tekst i et annet program, eller at man gjør det direkte i nettleseren, noe Opera allerede er utstyrt for.

Det er foreløpig noen svakheter med teknologien som gjør den underlegen menneskelig tale:

 • Det er vanskelig å veksle mellom språk, som når det forekommer ikke-norske navn i en artikkel på norsk eller når det forekommer norske ord med spesiell uttale.
 • Programmene kan ikke ta hensyn til innholdet. I en menneskelig innlest versjon vil man få naturlige endringer av tonefall der et ord skal fremheves spesielt; dette klarer ikke en maskin.
 • Artikler som inneholder elementer som tabeller, matematiske formler, fotnoter og lignende vil bli lest opp på en uryddig måte om man ikke redigerer den før opplesning, noe svaksynte og personer med lesevansker kan ha vanskelig for å gjøre.

Formål[rediger kilde]

 • Få i gang arbeidet med innlesing av artikler
 • Sørge for kritisk gjennomgang av forsøksopptak
 • Lage en oppskrift for hvordan man leser inn en artikkel
 • Lage en portal for lydartikler og en hensiktsmessig og estetisk måte å lenke fra skrevet til innlest artikkel
 • Holde arbeidet med å lage lydartikler igang når oppsettet er klart

Bidragsytere[rediger kilde]

Dersom du er interessert i å delta i underprosjektet skriv inn ditt brukernavn her. Det er ingen forpliktelse til å selv lese inn artikler; det trengs også bidragsytere som jobber med presentasjon, utvalg av artikler, kritisk gjennomgang osv.

Ting som må gjøres[rediger kilde]

Innledende skritt[rediger kilde]

 • Lage oppskrift på innlesning
 • Lese inn prøveartikler
 • Kritisk gjennomgang av artikler
 • Lage portal og henvisningsmal
 • Markedsføre lydartiklene på Wikipedia og eksternt

Senere i prosessen[rediger kilde]

Når vi har en viss mengde artikler, ikke nødvendigvis så mange, men nok til at det er klart at prosjektet er i gang, bør det sendes pressemelding til rikdsdekkende medier, Norges Blindeforbund, Synshemmedes landsforbund, Norsk dysleksiforbund, Utdanningsforbundet (organiserer spesiallærere), lettlestavisen Klar Tale og eventuelle andre som kan være interessert. Det vil for prosjektets del gi god markedsføring og for brukernes del informasjon rett til de som mest trenger lydartikler.

Veiledninger[rediger kilde]