Wikipedia:Notabilitet/Temp

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Crystal Clear action edit.png

Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Wikipedia. Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen.

Dette er ikke en godkjent retningslinje! Er under utarbeidelse av Bruker:Bjelleklang basert på en haug med løse stilmanualer.

Retningslinjen i et nøtteskall:

Et emne har relevans eller har en encyklopedisk verdi dersom det er kjent innenfor en spesifikk gruppe med personer, og har fått ikketriviell dekning i massemedia, eller innenfor relevante tidsskrifter innenfor et bestemt fagfelt.

Bakgrunn[rediger kilde]

Wikipedia er prosjekt med hensikt i å bygge et seriøst oppslagsverk, og har dermed begrensninger på hva det kan inneholde. Notabilitet er grunnlaget for å inkludere en artikkel ut ifra relevansen til emnet denne dekker. Emnet bør være relevant innenfor et spesifikt felt eller interesse og av encyklopedisk verdi, gjennom at det faller inn under ett eller flere av inkluderingskriteriene nedenfor. Som alt annet på Wikipedia er disse retningslinjene ikke hogd i stein, og kan modifiseres om fellesskapet kommer til at det er nødvendig.

Irrelevant til det motsatte er bevist[rediger kilde]

Praksis er at bevisbyrden ligger på den som vil beholde en artikkel. Dette innebærer at et emne er irrelevant inntil det motsatte er bevist gjennom eksterne pålitelige kilder, som kan vise at artikkelemnet oppfyller ett eller flere av kriteriene nedenfor.

Original forskning[rediger kilde]

Med original forskning menes det informasjon som ikke er publisert andre steder, og som dermed ikke kan refereres til. Wikipedia er et oppslagsverk som baseres på eksisterende informasjon, og krever dermed at all informasjon må være utgitt av andre, som kan brukes som kilder.

Relevanskriterier[rediger kilde]

Generelle kriterier[rediger kilde]

Disse policyene gjelder alle artikler og emner, og må oppfylles uten unntak:

Biografier[rediger kilde]

Man må være forsiktig med opplysninger om nålevende personer. Informasjon med manglende kildeangivelse, som er av usikker opprinnelse eller som er av straffbar karakter, må ikke forekomme.

Politikere[rediger kilde]

Se Wikipedia:Stilmanual/Politikere for mer detaljerte opplysninger

Personer som omtales i wikipedia i kraft av å være folkevalgt må som hovedregel tilhøre (eller ha tilhørt) en av gruppene nedenfor. Som hovedregel er kandidater ikke notable, men av aktualitetshensyn regnes noen kandidater til sentrale verv som notable.

Merk at personer som er politikere kan være kjent for andre forhold, bl.a. kan de ha fått en medieomtale som tilsier at omtale er riktig selv om de ikke er notable etter nedenstående kriterier.

En politiker er relevant dersom vedkommende har vært:

 • Rikspolitikk
 • Representant på Stortinget (inkluderer også rådgivere og fast møtende vararepresentanter)
 • Regjeringsmedlemmer (inkluderer også statssekretærer og rådgivere)
 • Medlem av partisekretæriatet (f.eks generalsekretær/partisekretær)
 • Andre som har utmerket seg i nasjonale mediekanaler.
 • Nye kandidater til antatt sikre plasser (dvs som antas å arve et sete etter en fratredende representant)
 • Førstekandidater i alle fylker for parti som er representert på Stortinget
 • Ordfører eller varaordfører i en
 • Formannskapsmedlemmer og byrådsmedlemmer
 • partienes gruppeledere
 • komitèledere
 • evt andre heltidspolitikere
 • For landets 10-15 største kommuner: Kandidater til verv som ordfører/byrådsleder fra partier som har reell sjanse til å få vervet
 • Kommuner under 25 000 innbyggere
 • Ordførere og varaordførere
 • Andre heltidspolitikere
 • Ungdomspartier
 • I ungdomspartier til parti som er representert på Stortinget regnes ledertrioen som er notable
 • I ungdomspartier til parti som ikke er representert på Stortinget regnes kun lederen som er notabel
 • Fylkes- og lokallag av ungdomsparti regnes ikke som notable, det gjør heller ikke fylkes- og lokallagsledere i ungdomsparti

Kunstnere[rediger kilde]

Se Wikipedia:Stilmanual/Kunstnere for mer detaljerte opplysninger

En kunstner encyclopedisk relevans dersom vedkommende oppfyller minst ett av følgende kriterier:

Generelt bør produksjonen til en kunstner, uansett form, være anmeldt på andre åpne publikasjoner som følger god presseskikk.

Andre kriterier:

 • Minst ett offentlig tilgjengelig kunstverk i form av innkjøpt kunst for offentlig utsmykking
 • Må være utstilt permanent ved et galleri, museum eller offentlig institusjon
 • Må ha solgt signerte opptrykk eller originalverk i «tilstrekkelig antall». Ett slikt antall bør være minimum 20 eksemplarer hvis det er snakk om signerte litografier fra en og samme serie. Andre typer serieproduserte verk kan bli bedømt annerledes.
 • Kunstnere som for en stor del illustrerer bøker kan bedømmes utfra viktigheten til bokverket.
 • Hvis kunstnerens eneste tilgjengelige publikasjon er digital kunst publisert på et nettsted så må denne være anmeldt i aviser eller på flere nettsteder som ikke har en økonomisk kobling mot publikasjonsnettstedet.


Band/musikkgrupper/artister[rediger kilde]

Se Wikipedia:Stilmanual/Band for mer detaljerte opplysninger

Et band, en musikkgruppe, eller en artist har encyklopedisk relevans dersom vedkommende oppfyller minst ett av følgende kriterier:

Generelt bør et band, en artist eller en utgivelse (uansett form), være omtalt på andre åpne publikasjoner som følger god presseskikk.

Andre kriterier:

 • Må ha gitt ut minst en offentlig tilgjengelig publikasjon i form av en singel, EP, LP, CD, DVD eller lignende medium som har solgt i minimum 1000 eksemplarer.
 • Hvis bandets eneste tilgjengelige publikasjon er publisert på et nettsted så må denne være anmeldt i aviser eller på flere nettsteder som ikke har en økonomisk kobling mot publikasjonsnettstedet.
 • Gjentatte offentlige fremføringer med omtale i lokal eller riksdekkende presse kan være en indikator på relevans.
 • Kan regnes som den mest framstående representanten for en musikkstil, musikkretning eller en lokal scene i en by, et område eller liknende.
 • Har vunnet en stor musikkpris som Grammy, Juno Award eller Mercury Music Prize eller tilsvarende.
 • Har vunnet eller fått en høy plassering i en stor musikkonkurranse.
 • Har skrevet eller framført musikken til et verk som er relevant (f.eks. hovedmotivet i en film eller tv-serie).
 • Har blitt hyppig spilt på en nasjonal radiokanal.

Forfattere[rediger kilde]

 • Opphavsperson til ellers kjente verk
 • Opphavsperson (eneste eller mest sentrale) til verk som er trykt i minst 10.000 fysiske eksemplar.
 • Ikke-triviell omtale i riksdekkende presse eller andre pålitelige kilder uten økonomiske forbindelser til vedkommende.

Personer innen tv, radio og presse[rediger kilde]

En person er relevant ved at noen av følgende krav oppfylles:

 • Programleder, hovedrolleinnehaver eller annen framtredende profil i en tv- eller radioprogramserie.
 • Mindre framtredende profil i tv- eller radioprogramserie med rating på minst 100.000.
 • Sjefredaktør, fast spaltist eller liknende i avis med opplag på minst 100.000.
 • Ikke-triviell omtale i riksdekkende presse eller andre pålitelige kilder uten økonomiske forbindelser til vedkommende.

Idrettspersoner[rediger kilde]

En idrettsutøver eller -leder er relevant om han/hun er, eller har vært, noe av dette:

 • Profesjonell idrettsutøver, eller leder for profesjonelt aktive utøvere.
 • Aktiv eller leder i olympiske leker, verdensmesterskap, verdensdelsmesterskap, verdenscup eller annen kvalifisert konkurranse for verdens- eller verdensdelseliten.
 • Har i egenskap av framtredende idrettsprofil fått særskilt oppmerksomhet i riksdekkende massemedier, med for eksempel et lengre individuelt intervju.
 • Tilhører den nasjonale eliten, definert som de 0,5 prosent høyest ransjerte av alle registrerte konkurrerende i sin klasse (kjønn, alder, vektklasse, funksjonshinder osv) i landet.
 • Ikke-triviell omtale i riksdekkende presse eller andre pålitelige kilder uten økonomiske forbindelser til vedkommende.

Akademikere og forskere[rediger kilde]

Om en akademiker oppfyller ett eller flere av disse kriteriene, er vedkommende av encyclopedisk verdi for Wikipedia:

 • Vedkommende anses - av dem som arbeider på samma felt - som en framstående ekspert og en viktig person innafor området.
 • Vedkommende har publisert et signifikant og velkjent akademisk verk.
 • Vedkommende har forfatta et verk som benyttes som kurslitteratur ved flere høyskoler/universitet - av andre enn forskeren sjøl.
 • Vedkommende arbeider sett under ett er signifikante og velkjente.
 • Vedkommende er kjent for å ha lagt fram eller vært opphav til et viktig nytt konsept, en ny teori eller ny ide.
 • Vedkommende er tildelt en kjent akademisk meriterende pris.
 • Vedkommende siteres ofte (SCI).
 • Vedkommende har fått ikke-triviell omtale i riksdekkende presse eller andre pålitelige kilder uten økonomiske forbindelser til vedkommende.

Dersom en akademiker er kjent bare for sitt bidrag til et eneste konsept, for en eneste artikkel eller ide, kan det tidvis være bedre å ta med informasjonen i en artikkel om dette - og gjøre personens navn til en omdirigering.

Fiktive personer[rediger kilde]

 • Fiktive personer er relevante der de er kjent som hovedkarakter i et kunstnerisk verk, og har fått ikke-triviell omtale blant kilder som ikke er knyttet til verket.

Institusjoner og organisasjoner[rediger kilde]

En institusjon eller organisasjon, herunder kommersielle og ikkekommersielle foretag er av encyclopedisk verdi dersom de oppfyller minst ett av følgende krav:

 • Ledende innen sin bransje eller retning, i nasjonal eller internasjonal målestokk.
 • Multinasjonale organisasjoner hvor en eller flere undergrupper er kvalifisert til egen artikkel, eller hvor fellesskapet kvalifiserer i seg selv. Selv om undergruppen er liten i Norge så betyr ikke det at hovedorganisasjonen er ubetydelig. Et eksempel er United Parcel Service (også kjent som UPS), og Wikimedia.
 • Organisasjoner som eier historisk interessante patenter og/eller er involvert i viktige internasjonale arbeid.
 • Organisasjoner med sterk tilknytning til viktige nyere og historiske hendelser.
 • Organisasjoner med direkte tilknytning til personer som har utmerket seg og har personomtale.
 • Børsnoterte selskaper ved en norsk eller internasjonal børs av noe viktighet, enten i form av antall ansatte, omsetning, inntekt eller tilsvarende mål.

Varemerker og produkter[rediger kilde]

 • Allment kjente varemerker og produkter.
 • Lokalproduserte produkter dersom disse har hatt ikke-triviell medieomtale. Inkluderer ikke i form av annonser eller annen reklamevirksomhet.


Skoler og andre utdanningsinstitusjoner[rediger kilde]

 • Offentliga høgskoler og universitet.
 • Offentliga grunnskoler med særskilt historisk betydning.
 • Privatskoler med riksdekkende utdanningstilbud.
 • Utdanningsinstitusjoner som har hatt ikke-triviell medieomtale.
 • Internasjonalt anerkjente utdanningsinstitusjoner.

Statlige organisasjoner[rediger kilde]

Politiske partier[rediger kilde]

Se Wikipedia:Politik.

Idrettsforeninger og idrettsevenemang[rediger kilde]

En idrottsförening är relevant om den uppfyller, eller har uppfyllt, något av dessa kriterier:

 • Minst en professionell aktiv.
 • Tävlar i högsta eller näst högsta divisionen i ett nationellt seriesystem för seniorer.
 • Har minst 2 000 medlemmar.
 • Är eller har varit en plantskola för en känd professionell utövare.
 • Har en historia som folkrörelse i bygden under lång tid (30-50 år).

Andra ämnen som förtjänar artiklar:

 • Landslag och nationella specialidrottsförbund.
 • Återkommande mästerskap, tävlingar och serier för världseliten eller den nationella eliten. Enskilda mästerskap, tävlingar och serier bör få egna artiklar endast om det motiveras av mängden material.
 • Återkommande motionsidrottsevenemang och liknande med åtminstone 2 000 aktiva deltagare.

Exempel på idrottsartiklar eller texter i dessa som inte är relevanta:

 • Korplag, distriktsavdelningar till idrottsförbund.
 • Aktuella trupper och/eller laguppställningar eftersom de ofta förändras och därför snabbt blir inaktuella.
Studentorganisasjoner[rediger kilde]
 • En självständig studentkår eller sammanslutning av studentkårer är relevant, i egenskap av fackligt representationsorgan.
 • En studentnation vid ett universitet med nationsobligatorium (Uppsala, Lund) är relevant, i egenskap av lokal kulturinstitution.
 • En underavdelning till en studentkår är relevant endast om den tillfredsställer de allmänna kriterierna för organisationer.

Bøker, filmer, kunstverk og andre kulturprodukter[rediger kilde]

En kulturprodukt (bok, målning, film, musikstycke etc) är relevant om den uppfyller eller har uppfyllt något av dessa kriterier:

 • Skapad före år 1500. Kommentar: Tidsgränsen är satt precis före tryckhantverkets genombrott, då böcker och musikalier var ovanliga.
 • För nyare böcker krävs eget ISBN och - för böcker utgivna i Sverige - att de finns på offentliga bibliotek i fler än bara pliktexemplar.
 • Omnämnd i facklitteratur.
 • Av officiella källor ha bedömts ha stor betydelse eller är typiskt för sin genre. Kommentar: Bör preciseras.

Kunstverk og andre unike verker[rediger kilde]

Ett unikt konstverk är relevant om det

 • är konst- och/eller kulturhistoriskt välbekant.
 • är särskilt belysande för en viss konsthistorisk/stilistisk epok eller riktning.
 • är framställda av en känd konstnär (e dyl).
 • belönats med någon större konstnärlig utmärkelse.
 • ingår i samlingar vid nationella, kommunala eller större privata museer.
 • utgör offentlig utsmyckning (t ex en staty).
 • av andra skäl än ovan givits stor uppmärksamhet i medier och dylikt, t ex på grund av uppmärksammade konststölder, höga försäljningspriser, kända falsarier etc.

Aviser og tidskrifter[rediger kilde]

 • Kontinuerligt utgiven i minst 100 år, eller kortare om den av andra skäl kan anses intressant.
 • Kontinuerligt utgiven med upplaga på minst 50 000, eller mindre om den av andra skäl kan anses intressant.
 • Tidningar och kataloger som enbart syftar till att marknadsföra en produkt, ett varumärke eller liknande är i allmänhet inte relevanta, oavsett upplaga och kontinuitet. Undantag gäller de som har unik kulturell status, till exempel IKEA-katalogen.

Nettsteder og webbinnehåll[rediger kilde]

En webbplats eller webbinnehåll (till detta begrepp räknas webbserier, olika former av webbradiostationer och podcasts, bloggar, internetforum, webbtidningar, e-zines med mera) är relevanta om ett av följande kriterier möts

 • Har exceptionellt hög trafik
 • Har hög Alexaranking (låg Alexaranking innebär dock inte automatiskt att en webbplats inte duger)
 • Är uppmärksammad i media på olika sätt

Den är dock inte relevant om

 • Den är officiell webbplats för ett företag, en organisation, ett varumärke etc (jämför microsoft.com kontra Microsoft, regeringen.se kontra Sveriges regering), då kan den omnämnas i huvudartikel. Om en sådan webbplats huvudman inte är relevant så är inte heller webbplatsen det.
 • Det är en privat hemsida av fankaraktär

Musikkstykker og album[rediger kilde]

Ett album är relevant:

 • Om det är utgivet på ett internationellt bolag.
 • Om det är utgivet på ett independentbolag eller annat lokalt bolag, och sålt i minst 10 000 fysiska exemplar.

Var för sig tillräckliga krav på ett musikstycke/en sång/en singel:

 • Om singeln har legat på en nationell, kvalificerad topplista.
 • Om sången är en nationalsång, eller används som officiell sång för en region, en stad eller liknande.
 • Om sången/stycket tillhör standardrepertoaren i sin genre.

Plasser, veier och bygninger[rediger kilde]

 • Tätorter.
 • Kyrkor och motsvarande helighållna, offentliga religiösa byggnader.
 • Platser namngivna på landsvägskartor.
 • Numrerade vägar, genomfartsvägar och vägar som har eller har haft särskild betydelse för samhället.
 • Centrumområden, varuhus, byggnadskomplex, torg och gator som hyser eller har hyst verksamhet riktad till allmänheten på region- eller riksnivå.
 • Offentliga större idrottsanläggningar med läktare, omklädningsrum etc.
 • Nutida och äldre administrativa enheter såsom kommuner, socknar och härader, samt dessas motsvarigheter i olika länder.
 • Byggnadsminnen, nationalparker och andra platser med nationell skyddsstatus.
 • Järnvägsstationer, bussterminaler och andra knutpunkter för fjärrtrafik.

Irrelevanta platser

 • Enskilda butiker, inrättningar, fastigheter, byggnader och kvarter utan historisk betydelse.
 • Vägar som varken har nummer, genomfartstrafik, kommersiell/offentlig verksamhet eller historisk betydelse.
 • Öppna platser i städer som inte är torg och inte har särskild historisk betydelse.
 • Enskilda rondeller eller vägkorsningar som inte är historiska eller på något annat sätt utmärker sig. (Exempel: Kungen krockade här)
 • Idrottsplaner och små gymnastiksalar som inte är anpassade för stora publikevenemang.