Wikipedia:Kategorier er noe annet enn artikler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Kategorier og artikler tjener ulike formål på Wikipedia. Der artikler er ment å være den direkte hovedkilden for informativt innhold som lesere bruker mesteparten av tiden sin på å lese, er kategorier ment å være et navigasjonssystem som hjelper lesere å flytte raskt fra en relatert artikkel til en annen innen et relatert fagområde. Artikler er ment å støtte detaljerte drøftinger på en spesielt emne, mens kategorier ideelt er strømlinjeformede indekser som kan lede lesere til drøftingene de ønsker.

Historisk ble regler og retningslinjer på Wikipedia (med unntak av Wikipedia:Overkategorisering) utviklet som om alle regler som kunne gjelde artikler, også like gjerne kunne gjelde kategorier. Men, som beskrevet i forrige avsnitt, kategorier og artikler er fundamentalt forskjellige, og har derfor ulike krav til det som regnes som akseptert praksis og struktur.

Wikipedia:Kategorisering#Retningslinjer gir nyttige retningslinjer for kategoriopprettelse, mens Wikipeda:Overkategorisering går ut på hvilke kategorier som ikke skal opprettes eller som skal vurderes fjernet. Wikipedia:Retningslinjer for sletting gir primært veiledning for kriterier for hurtigsletting av spesielle typer kategorier.

Å bruke regler skreddersydd for Wikipedia:Sletting, slik som Wikipedia:Retningslinjer for sletting eller essayet Wikipedia:Argumenter som bør unngås i slettediskusjoner på slettediskusjoner om kategorier uten å ta den fundamentalt forskjellige naturen av det som diskuteres med i betraktning, kan gi uventede resultater. Nedenfor er noen eksempler på forskjeller mellom artikkelretningslinjer og kategoriretningslinjer.

  • Verifiserbarhet og referanser Ideelt bør alle opplysninger i artikler være verifiserbare og skikkelig utstyrt med referanser. Kategorier i seg selv inneholder ikke referanser, og derfor må validerende referanser være i selve artiklene. Artikler skal, når alt kommer til alt, kun være kategorisert i henhold til verifiserbar informasjon med referanser, dette er den eneste måten å faktisk bevise at en artikkel i en kategori faktisk hører til der.
  • Mangel på skjevhet Artikler bør være uten skjevhet, og presentert fra et nøytralt ståsted. På samme måte bør kriterier for kategoriinklusjon være noe som en fornuftig redaktør objektivt kan fastsette basert på informasjon presentert i artikkelen. Kategorier som avhenger av overdrevent subjektive inklusjonskriterier er upassende fordi å inkludere noe i en kategori er en svart-hvitt-presentasjon. En kategori har ikke luksusen av å gå inn i fine detaljer om hvorvidt en artikkel hører til der eller ikke, og derfor må lesere kunne ha en høy grad av tro på at når en artikkel er i en kategori, er artikkelens tilstedeværelse ikke diskutabel.

    Av og til vil du finne artikler om et emne som ikke er akseptabel som et kriterium for kategoriinklusjon, selv om det ikke er et generelt drøftingsemne. Et eksempel er artikkelen kultfilm. Den generelle drøftingen av fenomenet "kultfilmer" er gyldig, men uheldigvis er det ikke objektivt mulig å si hvorvidt spesifikke enkeltfilmer er "kultfilmer". Å opprette "Kategori:Kultfilmer" for å liste spesifikke filmer som har kultfilmstatus vil være uakseptabelt fordi det i stor grad avhenger av redaksjonell skjevhet for å avgjøre filmenes kultstatus.

  • Listeartikler versus kategorier Som en tommelfingerregel, hvis noe er akseptabelt som en kategori, er den sannsynligvis også akseptabel som en listeartikkel. Det omvendte er imidlertid ikke sant, og det er mange emner som fungerer fint som listeartikler men ikke som kategorier. Wikipedia:Overkategorisering gir eksempler på noen slike emner, slik som lister som er akseptabler for rollelisten for en film, men en kategori for det formålet er ikke nødvending.