Wikipedia:Artikkelvurdering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Det følgende systemet er overtatt fra Wikipedia på engelsk, hvor det er del av utviklinga av Wikipedia 1.0. Selv om det prosjektet ikke er aktivt på denne wikipediaen enda, kan det være greit å ha et system klart til bruk. Systemet er praktisk å bruke for underprosjekter, og er tenkt brukt i maler som brukes på artiklers diskusjonssider. Se for eksempel Diskusjon:Sanskrit for hvordan det kan gjøres.

Systemet er delt i to deler; den ene delen, som er den viktigste, er artikkelens kvalitet. Hvor bra er artikkelen, og hva må gjøres for å få den ferdig? En artikkel regnes som ferdig når den når A-nivå, selv om den selvsagt vil kunne redigeres videre som normalt. Se skalaen under. Den andre delen av systemet, handler om hvor høy prioritet artikkelen har innen sitt emne. For eksempel vil artikkelen om engelsk språk være viktig for emnet språk, mens artikkelen om Mösiehuali̲ vil være lite viktig. Denne deles i fire deler, nemlig topp prioritet, høy prioritet, middels prioritet og lav prioritet.

Nivåskala[rediger kilde]

Merke Kriterier Leserens inntrykk Forslag til bidragsytere Eksempel
Utmerket artikkel UA
{{UA-nivå}}
Reservert for artikler som har fått utmerket artikkel-status etter konsensus, og oppfyller kriteriene for utmerkede artikler. Grundig, velskrevet og gjennomarbeidet artikkel: en fantastisk kilde for encyklopedisk informasjon. Ingen videre redigering er nødvendig, med mindre ny informasjon kommer for dagen. Første verdenskrig (per april 2020)
Anbefalt artikkel AA
{{AA-nivå}}
Artikkelen har gått igjennom prosessen for anbefalte artikler, og oppfyller kriteriene for anbefalte artikler. Gir en velskrevet, klar og komplett beskrivelse av emnet. Den burde være på en passende lengde for emnet, ha en velskrevet innledning, og et antall overskrifter for å dele inn innholdet. Den burde ha gode eksterne kilder, helst trykte kilder (i motsetning til bare nettsider). Burde ha gode illustrasjoner. Er på et nivå hvor den senere kan bli oppgradert til utmerket artikkel. Veldig nyttig for leserne. Er en nesten komplett behandling av emnet. En person uten inngående kjennskap til emnet vil ikke savne noe. Artikkelen kan trenge mindre endringer og forbedringer av teksten, og bør ses over av en ekspert på emnet. Saker som bredde, grad av kompletthet, og balanse bør vies oppmerksomhet. Ludvig Daae (per april 2020)
A
{{A-nivå}}
Artikler på A-nivå er artikler som har mye god informasjon, men som fortsatt trenger noe forbedring både innholds- og språkmessig for å nå AA-nivå. Nyttig for nesten alle lesere. Er en god behandling av emnet. Har ingen åpenbare problemer, mangler eller unødvendig informasjon. Holder for de fleste formål, men andre encyklopedier gjør det muligens bedre. Noe videre redigering vil være nyttig, men ikke nødvendig for en god leseropplevelse. Vidkun Quisling (per april 2020)
B
{{B-nivå}}
Har flere av elementene beskrevet under «start», vanligvis majoriteten av materialet for å utgjøre en komplett artikkel. Den har ikke desto mindre flere huller eller manglende elementer eller referanser, trenger forbedring av språket, trenger bedre avbalansering av innhold, eller inneholder andre problemer som må utbedres. Nyttig for mange lesere, men ikke alle. En vanlig leser som går gjennom emnet vil føle at han/hun forstår emnet, men en student eller forsker som prøver å bruke materialet ville ha vansker med dette, eller få feil i sitt verk. Videre redigering er fortsatt nødvendig, spesielt for å fylle hull eller fikse andre feil. Japansk (per april 2020)
Start
{{Start-nivå}}
En artikkel under utvikling som er langt fra komplett og som mangler pålitelige referanser. Noe betydningsfylt innhold, men flesteparten av leserne forventer mer. Anskaffelse av pålitelige referanser bør prioriteres. Artikkelen trenger også vesentlige utbedringer innen innhold og organisering. Røabanen (per februar 2020)
Spire Spire
{{Spire-nivå}}
En veldig grunnleggende beskrivelse av emnet. Veldig lite betydningsfylt innhold, ikke stort mer enn en ordboksdefinisjon. Utvidelse av artikkelen, med fokus på det viktigste innen emnet.

Viktighetsskala[rediger kilde]

Merke Beskrivelse
Topp
{{Topp viktighet}}
Artikkelen må være med i alle utgaver av Wikipedia.
Høy
{{Høy viktighet}}
Bør inkluderes i alle statiske versjoner av Wikipedia (type papirutgivelse, CD-ROM, DVD-ROM).
Middels
{{Middels viktighet}}
Bør inkluderes i statiske versjoner av Wikipedia som er stor lagringskapasitet (type CD-ROM, DVD-ROM).
Lav
{{Lav viktighet}}
Bør kun inkluderes i fullstendige statistiske versjoner av Wikipedia.