White Peak

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

White Peak er den lavereliggende, sørlige delen av Peak District i England. Det meste av bebyggelsen i Peak District finnes i dette området, som har en kalksteinsgrunn som gir gode beitemarker for småfe og storfe. Området dekker Staffordshire Peaks, Cheshire Peaks rundt Macclesfield og Derbyshire Peaks sør for Hope Valley. I den høyereliggende, nordlige delen av Peak District, Dark Peak, er det svært lite bebyggelse.

De største byene i området ligger utenfor nasjonalparken. Disse inkluderer Matlock og Buxton. En rekke landsbyer, som Bakewell, ligger i parkområdet.

Rundt Tideswell Flagg, Chelmorton og Youlgrave finner man lange, smale åkre, en inndeling som er bevart fra middelalderen. Det er en rekke turveier i området.