Valgallianse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En valgallianse er et valgteknisk samarbeid, som inngås mellom politiske partier eller lister for å minimere bortkastede stemmer og for å maksimere antallet av mandater, som tilfaller partiene i valgalliansen.

I Norge kan det inngås valgallianse ved både kommune- og fylkestingsvalg og stortingsvalg. Ved valgoppgjøret, hvor to eller flere partier har inngått en valgallianse, regnes valgalliansen teknisk sett som ett parti ved mandatfordelingen. Deretter fordeles mandatene blant valgalliansens partier.

Ved kommune- og fylkestingsvalg kan det også inngås listeallianser, som er allianser mellom lister innenfor samme parti. I så fall fordeles mandatene først mellom de forskjellige valgallianser, dernest mellom valgalliansens partier/listeallianser, og deretter mellom de enkelte lister i listeforbundet. De enkelte lister i listeforbundet benevnes med partibokstav og nummer, f.eks. V1, V2 og V3.