Hopp til innhold

Utukt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Utukt (mangel på eller fravær av tukt) er en betegnelse som i første rekke er brukt og dels brukes i bibelsk, religiøs og juridisk sammenheng om seksuelle handlinger. Handlingene det refereres til kan stride mot gjeldende moral eller norm for sedelighet eller anstendighet.

I religiøse og enkelte moralske sammenhenger vil utukt innbefatte enhver form for seksuell adferd eller handlinger mellom individer som ikke er gift med hverandre. Avhengig av internaliserte, individuelle normer og moral, vil enkelte ikke betrakte all slik adferd eller handlinger som utukt og mene at betraktningene er gammeldagse eller foreldede. Dette skyldes ikke at begrepet er blitt betydningsløst, men fordi innstillingene og oppfatningene rundt seksuelt samkvem endrer seg. Hva som er utuktig og hva som ikke er det, vil til enhver tid være avhengig av en skjønnsmessig, og gjerne også individuell, vurdering.

Utukt er en av de syv dødssynder som primært er et begrep utviklet i den katolske kirke. Utukt kalles i denne sammenhengen også luxuria, lyst eller begjær.

Utukt i norsk lov

[rediger | rediger kilde]

Ervervsmessig utukt er et begrep som tidligere ble brukt i norske lover og som i dag er erstattet med begrepet prostitusjon. Salg av seksuelle tjenester er ikke lovstridig i Norge, men kjøp er det. Hallikvirksomhet, tidligere også kalt rufferi og koppleri, har vært forbudt lenge.

Utuktig skrift var en juridisk formulering for pornografi som ble tatt inn i straffeloven i 1902 for å presisere det tidligere (fra 1799) brukte begrepet «trykt skrift som krenker Sædelighed og Blufærdighed». Bluferdigheten forsvant fra lovteksten i 1889 og i 1985 ble språkbruken i disse straffebestemmelsene modernisert.

Utukt i norsk, juridisk sammenheng var inntil 10. august 2008 inntatt i straffelovens kapittel 19, som omhandlet såkalte «Forbrydelser mod Sædeligheden». Utuktsforbrytelser var gradert i tre nivåer etter alvorlighet; utuktig adferd, utuktig handling og utuktig omgang.[1]

  • Utuktig adferd forutsetter at det ikke er fysisk kontakt mellom gjerningsperson og fornærmet. Eksempler kan være blotting, visning av pornografi o.l.
  • Utuktig handling innebærer seksuell berøring av fornærmede på bryster eller kjønnsorgan eller at fornærmede må berøre gjerningspersonens bryster eller kjønnsorganer.
  • Utuktig omgang innebærer alt fra onanering av kjønnsorganer på fornærmede og/eller gjerningsperson til ulike former for inntrengning i kroppen og fullbyrdede samleier.

Dagens begrepsbruk

[rediger | rediger kilde]

Fra 11. august 2008 kom omfattende endringer i lovteksten. I tillegg til en styrking av kvinners og barns rettsvern mot seksuelle overgrep, gjenspeiler begrepsbruken nå også at slike forbrytelser ikke bare påtales fordi de er brudd på samfunnets normer for sedelighet, men fordi de representerer overgrep mot det enkelte individ. Begrepet anstendighet er fortsatt en del av lovteksten.[2]

Begrepet «forbrydelser mod sædeligheden» er tatt ut av bruk til fordel for «seksualforbrytelser». Utuktig handling og utuktig omgang er strøket og erstattet med begrepene seksuell handling og seksuell omgang. Utuktig adferd er også tatt ut og det nye begrepet er «seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd».[3]

Referanser

[rediger | rediger kilde]