Umkhonto we Sizwe

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Umkhonto we Sizwe (Nasjonens spyd) var den militære fløyen av den sørafrikanske African National Congress (ANC) og Sør-Afrikas Kommunistparti. Organisasjonen eksisterte i de årene moderpartiene var forbudt, mellom 1961 til 1990. Motstanderen var apartheidregimet i Sør-Afrika.

Organisasjonen ble grunnlagt som reaksjon på Sharpeville-massakren i mars 1960. Grunnleggeren og den første lederen av geriljabevegelsen var Nelson Mandela. Den startet sin kamp med geriljaaksjoner 16. desember 1961 da høyspenningsledninger ble sprengt i luften. Først forsøkte man å lede organisasjonen fra en gård i Riviona, Johannesburg, men man ble etterhvert tvunget ut av landet. Umkhonto we Sizwe hadde treningsleirer i nærmest alle stater i det sørlige Afrika som ikke var styrt av hvite, bl.a. i Angola, Mosambik og Zambia. Den hadde tette forbindelser og til dels samarbeid med frigjøringsgrupper i nabolandene som ZAPU i Rhodesia (dagens Zimbabwe), FRELIMO i Mosambik og SWAPO i Namibia. På 1960-tallet var kampen imot det hvite styre i Rhodesia faktisk sentralt. 1970-tallet var preget av mange problemer, men også viktige aksjoner i Sør-Afrika som et bombeattentat på raffineriet i Sasolburg. På 1980-tallet ble Umkhonto we Sizwe mer aktiv, og bombeattentater tiltok i hyppighet.

Umkhonto we Sizwe har vært kjent for til dels brutal behandling av rekrutter, tortur av fanger og henrettelser. Dette ble godt belyst av Truth and Reconciliation Commission (South Africa) etter apartheids fall.