Trivium (utdanning)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Trivium var ved universiteter i høymiddelalderen betegnelsen på de tre emnene som studentene først fordypet seg i, grammatikk, logikk og retorikk. Ordet er latin og betyr «de tre måtene», eller «de tre veiene» som dannet grunnlaget for en utdanning i de frie kunstene.

Trivium dannet grunnlaget for Quadrivium, det inkluderte geometri, aritmetikk, astronomi og musikk. Trivium og quadrivium sammen utgjorde de syv frie kunstene, på latin «septem artes liberales».

Mer spesifikt innebar trivium i høymiddelalderen

  1. Grammatikk: Latinsk språklære og språket i dets bruk av de klassiske skoleforfattere,
  2. Retorikk: Talekomposisjon og stillære, likeså med eksempler fra skoledannende forfattere,
  3. Dialektikk / logikk: Konklusjonsmetodikk og bevisføring på grunnlag av Aristoteles' Organon.

Litteratur[rediger | rediger kilde]