Translasjon (kristendom)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Translasjon betyr i kristen, og særlig katolsk og ortodoks språkbruk, flytting av relikvier fra et sted til et annet.

En translasjon skjer normalt enten i forbindelse med den første skrinleggingen av en helgens jordiske levninger, flytting av relikiver til et sted med spesiell tilknytning til helgenen, eller flytting av relikvier til et sted av høyere rang, f.eks. fra en sognekirke til en katedral. Et kjent eksempel fra norsk historie er flyttingen av Olav den helliges legeme fra graven ved Stiklestad til Kristkirken i Nidaros.

Når det dreier seg om en spesielt viktig helgen, er det vanlig at translasjonen blir feiret årlig, og i mange tilfeller kan den få høyere rang enn andre festdager for samme helgen, for eksempel dødsdagen (i kristen forståelse den dagen helgenen ble født inn i det nye liv). Et eksempel på dette er Edvard Bekjenneren, som opprinnelig ble feiret på dødsdagen 5. januar, som så fikk translasjonsfesten 13. oktober i tillegg, og som nå normalt kun feires på translasjonsdagen.