Transformatorstasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Ganderkesee transformatorstasjon, 380 kV til 110 kV, transformatoren står inne i et splintvern av betong

Transformatorstasjon er et anlegg som transformerer spenning fra ett nivå til et annet. Et typisk anlegg består av kabler, strømtransformator, spenningstransformator, effektbrytere, samleskinner, lynavleder og kontrollrom.

Typiske deler på en transformatorstasjon
A: Primærside (f.eks. 300kV) B: Sekundærside (f.eks. 132kV)
1.Inngående strømledninger 2.Jordingskabel 3.Overhengende ledninger 4.Lynavleder 5.Skillekniv (synlig brudd) 6.Effektbryter 7.Strømtransformator 8 Transformator for å måle spennings. 9.Hovedtransformator 10.Kontrollbygning 11.Gjerde 12.Utgående strømledninger
Ringerike transformatorstasjon i Sørumsmarka.