Trafikksikkerhetshåndboken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Trafikksikkerhetshåndboken er en håndbok om å være trygg i trafikken. Hovedfokuset er at boken skal være et hjelpemiddel for alle som ferdes eller jobber med trafikken, enten det er politisk, admistrativt og forskning. Den skal redusere ulykker og skader som kan oppstå i trafikken ved å øke kunnskapsnivået. Siden de startet å jobbe med boken i 1880 så er det finansiert av Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. I 2010-2011 bidro og det svenske Trafikverket til.

Forfatterne[rediger | rediger kilde]

Kapitlene i boken har ulike forfattere og er skrevet av Transportøkonomisk institutt (TØI) helt fra da de begynte arbeidet med boken i 1980. De fleste kapitler er skrevet og revidert av TØI:

Fra 2010-2011 begynte flere forskere fra VTI å bidra i boken.

Bokens oppbygging[rediger | rediger kilde]

Boken er delt opp i ulike deler. Del 1 gir en generell innføring om trafikksikkerhetsområdet og hvilke faktorer som påvirker ulykker og risiko, faglige tilnærminger, teorier og metoder, samt hvor boken bør brukes.

Del 2 inneholder beskrivelser av 142 trafikksikkerhetstiltakt:

  • Vegutforming og vegutstyr
  • Drift og vedlikehold av veger
  • Trafikkregulering
  • Kjøretøyteknikk og personlig verneutstyr
  • Krav til førere
  • Føreropplæring og yrkeskjøring
  • Trafikkopplæring og informasjon
  • Kontroll og sanksjoner
  • Førstehjelp og medisinsk behandling
  • Overordnede virkemidler

Del 3 inneholder definisjoner og ordforklaringer. I hvert tiltakt presenteres det problem og formål (hvilke ulykkesproblem tiltaket er ment å virke på), beskrivels av tiltaket og dagens bruk i Norge, virkning på ulykkene (anslag på hvor mye antall ulykker som kan reduseres, virkning på framkommelighet, virkning på miljøforhold, kostnader, nytte-kostnadsvurderinger og formelle ansvarsforhol og saksgangen ved innføring av tiltaket.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]