Tråd (informatikk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tråder i programmeringssammenheng er betegnelsen på flere deler av det samme programmet som kjører samtidig.

Flere tråder kan i moderne datasystemer kjøres parallelt. Tråder er skilt fra vanlige prosesser ved at en vanlig prosess er uavhengig, har masse tilstandsinformasjon, separate minneadresser og interne prosess-kommunikasjonsmekanismer. Tråder deler imidlertid informasjonen fra én enkel prosess, samt minne og andre ressurser, direkte; de kan betraktes som asynkrone prosedyrer i et program. Kontekstskifte mellom flere tråder går i de fleste tilfeller fortere enn bytting mellom prosesser. Systemer som Windows NT-familien sies å ha «billige» tråder og «dyre» prosesser. I andre operativsystemer er det ikke så stor forskjell.

Hovedfordelen med flere tråder er at oppgaver med forskjellig krav til ressurser kan utføres i forskjellige tråder. Slik oppnås for eksempel at skjermen blir oppdatert mens platelageret, som trenger lite systemresurser, arbeider. En fordel i større systemer kan være at et program kan kjøres raskere på datasystemer med flere prosessorer, prosessorer med flere kjerner eller over en samling maskiner.