Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et dansk tilsynsorgan som har til oppgave å føre kontroll med behandlingen av personopplysninger i Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Organet ble opprettet 1. januar 2014 og avløste således Kontroludvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester, det såkalte Wamberg-utvalget. En fysisk eller juridisk person kan anmode tilsynet om å undersøke om PET eller FE uberettiget behandler opplysninger om den pågjeldende. Tilsynet undersøker at dette ikke er tilfellet, og gir deretter tilbakemelding om dette. Organet har adgang til enhver opplysning og alt materiale som er av betydning for tilsynsvirksomheten.

Medlemmene i Tilsynet med Efterretningstjenesterne er utnevnt av justisministeren etter forhandling med forsvarsministeren og etter drøftelser med Folketingets komité for etterretningstjenestene. Formannen er dessuten utnevnt etter felles innstilling fra Østre og Vestre Landsret.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata