Teknologirådet (Danmark)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Teknologirådet er et uavhengig rådgivende organ under det danske Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Teknologirådets formål er å fremme kjennskap til teknologi, herunder informasjonsteknologi, energi, miljø, bioteknologi, helse og transport.

Teknologirådets arbeid[rediger | rediger kilde]

Teknologirådets oppgaver omfatter blant annet selvstendige teknologivurderinger, utredninger av teknologiens muligheter og samfunnskonsekvenser samt formidling av vurderingsresultater til Folketinget, til samfunnets øvrige politiske beslutningstagere samt til den danske befolkning, så en folkelig teknologidebatt og et folkelig teknologikjennskap kan fremmes.

Teknologirådet samarbeider med relevante komiteer i Folketinget. Disse kan be Teknologirådet om hjelp til å undersøke og vurdere samfunnsmessige teknologisk relaterte emner og spørsmål. Teknologirådet arrangerer høringer for Folketinget og andre interesserte.

Ut over samarbeidet med Folketinget gjennomfører Teknologirådet årlig 5–10 prosjekter som utvelges av rådets styre blant 150–200 prosjektforslag, som stilles av organisasjoner, virksomheter, myndigheter eller enkeltpersoner. Disse prosjektene omfatter teknologivurderinger, mens mindre sideløpende prosjekter resulterer i artikler til Teknologirådets kvartalstidsskrift Teknologidebat.

Teknologirådet har selv utviklet en rekke metoder til bruk ved borgerinvolvering i politiske spørsmål. Således arbeider Teknologirådet med metoder som borgerhøringer og borgertoppmøter, hvor menige borgere tas med på råd i samfunnsrelevante spørsmål. Teknologirådet gjennomfører borgerhøringer i kommuner og regioner i saker hvor der fra politisk side er behov for å kjenne til borgernes prioriteringer, ideer og konkrete handlingsforslag. Borgerhøringen og borgertoppmøtet som metoder til borgerinvolvering er siden tatt i bruk over hele verden. Teknologirådet benytter sideløpende borgerinvolveringsmetoder utviklet i andre land.

Teknologirådet deltar også i internasjonale prosjekter, særlig gjennom organisasjonen European Parliamentary Technology Assessment Network (EPTA). I 2009 sto Teknologirådet dessuten bak det internasjonale prosjektet World Wide Views on Global Warming, som ble avviklet i september 2009 i anledning av klimatoppmøtet som fant sted i København i desember 2009.

Teknologirådets historie[rediger | rediger kilde]

Teknologirådet erstattet i 1995 Teknologinævnet, som ble opprettet i 1986. Teknologirådet mottar et årlig tilskudd fra finansloven og avlegger årsrapport til Folketingets komité for vitenskap og teknologi.

Teknologirådets styre består av elleve medlemmer: Formannen og tre medlemmer utpekes av vitenskapsministeren, de øvrige beskikkes etter innstilling fra en rekke organisasjoner, blant annet Landsorganisationen i Danmark, KL (Kommunernes Landsforening) og Forskningsrådene. Teknologirådets representantskap består av 50 medlemmer fra danske organisasjoner, myndigheter, foreninger med videre.

Teknologirådets sekretariat har cirka 25 årsverk, herunder blant annet biologer, sosiologer, etnografer, historikere og administrative medarbeidere.

Teknologirådets informasjonsforpliktelse[rediger | rediger kilde]

Teknologirådet har lovmessig plikt til å informere både borgere og politikere om ny teknologi. Det informeres blant annet gjennom Teknologirådets magasin, Teknologidebat, og Teknologirådets to nyhedsbrev.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]