Tehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Mohammadi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Mohammadi (TNSM) betyr Bevegelsen for Håndhevelse av islamsk lov og er en militant gruppering med tilhold i Pakistan.

Gruppen har som målsetting å håndheve de islamske sharia-lovene i Pakistan. Denne opprørsgruppen tok over mye av Swatdalen i 2007. Den ble grunnlagt av Sufi Mohammad i 1992 etter at han brøt med terrorgruppen Jamaat-e-Islami

Organisasjon ble forbudt av daværende president Pervez Musharraf nesten med en gang gruppen ble grunnlagt. Organisasjonen er mest aktiv i områdene langs grensen mellom Pakistan og nabolandet Afghanistan. Spesielt aktive er de i Swatdalen og Malakand men også i Dargai og Chenagai. Gruppen støtter og samarbeider ofte med andre terrorgrupper som Taliban og Al-Qaida i nabolandet Afghanistan.

Gruppen har flere ganger blitt beskrevet som «en av de farligste religiøse militante grupperingene» som holder til i Pakistan. Grunnleggeren deres Sufi Mohammad ble fengslet kort tid etter grunnleggelsen av TNSM. Arrestasjonen og fengslingen skjedde etter at han hadde sendt tusenvis av frivillige pakistanere til Afghanistan for å slåss mot de USA-ledene koalisjonsstyrkene.

Da Mohammad ble satt i fengsel overtok Maulana Fazlullah – sønnens svigersønn – ledelsen av gruppen. Sufi Muhammed ble løslatt igjen i 2008 etter at han vedtatt at han ikke skulle gripe til voldelige midler mot myndighetene igjen.

Som en del av gruppens hovedmål angående håndhevelsen av sharia-lovene så har gruppen gjentatte ganger bombet forskjellige jente-skoler og de har plassert bomber i butikker som blant annet selger filmer og musikk. Fazlullah har også brukt mange av sine radiosendinger for å oppfordre jenter som fremdeles går på skole om å ha hele kroppen dekket med hijab og aller helst burka.

Gruppen har i en av sine akjsoner blant annet brukt store mengder dynamitt for å ødelegge ansiktet på en 23 fot høy kolossal statue av en sittende Buddha. Så sent som i januar 2009 hadde Tehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Mohammadi etablert flere islamske domstoler som håndhever de strenge sharia-lovene og som sørger for at folk som våger å krenke islams strenge æreskodekser blir hardt straffet.