Tannstang

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tannstang med tannhjul.

En tannstang er en innretning som består av en stang med tenner som korresponderer med et motstykke.

En tidlig form tannstang var en skjerding som var montert loddrett over et åpent ildsted. Ved hjelp av tennene kunne avstanden til ildstedet, og dermed temperaturen i gryta reguleres.

I moderne teknikk brukes tannstenger som maskinelementer, funksjonen er her å overføre en dreiebevegelse til en lineær bevegelse. Motstykket er her et tannhjul.

Tannstangstyring.

Tannstang er brukt blant annet i styringen av biler, sleden på en dreiebenk, spindelen på en søyleboremaskin og andre steder hvor en roterende bevegelse må overføres til en rettlinjet bevegelse eller omvendt, som for eksempel tannstangbaner.