TV-mottaker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Humax TV-mottager for DVB-C (digitalt kabel-tv).

En TV-mottaker (engelsk: set-top box) er en elektronisk enhet som mottar, behandler og viderebringer et signal. Den vanligste bruken er å være et ledd mellom signalkilde og TV, hvor den omformer digital informasjon fra bredbånd, kabel-TV, parabol eller antenne til et analogt RGB av høy kvalitet. Boksen kan sideløpende formidle flere typer signaler og har ofte en dekoderfunksjon til betalings-TV.