Synkron bane

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En synkron bane er en bane hvor et banelegeme (vanligvis en satellitt) har en periode lik den gjennomsnittlige rotasjonsperioden til det legemet det går i bane rundt (vanligvis en planet), og samme dreieretning som det legemet.

Et astronomisk eksempel er Plutos måne Charon. Mye mer vanlig er synkrone baner utført av kunstige satellitter som brukes til kommunikasjon, som geostasjonære satellitter.

For naturlige satellitter, som bare kan oppnå en synkron bane ved å tidevannslåse seg til en planet, går det alltid parallelt med en bundet rotasjon av satellitten. Dette er fordi mindre legemer blir tidevannslåst raskere, og når en synkron bane er oppnådd har legemet hatt en synkron rotasjon i lang tid allerede.