Sudmannske barnehjem

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sudmannske barnehjem. Fotograf: Kjerstin Kragseth
Barnehjemmet sett fra Sudmannsvei. Fotograf: Kjerstin Kragseth
Inngangsportal.
Divert og Adelheid Sudmann til minne, over inngangsportalen.

Sudmannske barnehjem var et privat barnehjem for piker, og ble opprettet i Bergen i 1904. Opprettelsen var resultat av et initiativ i et testamente etter Madam Divert Sudmann og Datter Adelheids børnehjem, av 30. august 1870. Barnehjemmet ble avviklet som privat barnehjem i 1947. Sudmannske Stiftelse eksisterer fortsatt i 2012.

Historie[rediger | rediger kilde]

Familien Sudmann[rediger | rediger kilde]

Bakermester Clamer Sudmann (1803–1856) drev bakeri i Vaskerelven. Hans kone Divert Henriche (1802-1870) og deres eneste datter, Adelheid (1828-1867), fortsatte driften etter at Clamer døde i 1856. Familien var velstående, og brukte mye tid og penger på veldedighet. Spesielt opptatt var de av fattige barns vel, og av kvinners mulighet til arbeid og utdannelse.

Sudmannske Stiftelse[rediger | rediger kilde]

Formuen etter Divert og Adelheid ble testamentarisk viet et nytt barnehjem med navn etter dem selv. Testementet ble stadfestet legat i1882, og fikk navnet

«Madame Divert Sudmann og Datter Adelheids Legat med det Formaal at underholde et Opfostringshjem eller en Stiftelse for Opfostring og Opdragelse af fattige I Bergen fødte Pigebørn i Alderen mellem det fyldte 7de og det fyldte 16de eller17de Aar, som enten er fader, eller moderløse eller av deres Forældre vanrøgtes eller forsømmes».

Senere skiftet legatet navn til Sudmannske Stiftelse.

Eiendommen[rediger | rediger kilde]

I møte 24. Mars 1902 vedtok Bergen bystyre å overdra en del av kommunens eiendom ”Øvre Uren” som gave til Sudmannske Stiftelse til bruk for barnehjem. Eiendommens opprinnelige adresse var Øvre Sandviksvei 137, men denne ble i 1912 endret til Sudmannsvei 5. Da Sandviken ble regulert og utbygget på 1920-tallet ble adressen igjen endret til Heien 29.

Nybygget ble tegnet av arkitekt Schak Bull i 1902, og barna kunne flytte inn i 1904.

Driften[rediger | rediger kilde]

Barnehjemmet ble drevet i regi av Sudmannske Stiftelse og hadde plass til 30 piker i alderen syv til sytten år. Piker over elleve år måtte ikke tas opp. Barna ble plassert ved Sudmannske Stiftelse av byens fattigstyre, vergeråd, eller av privatpersoner.

Eiendommen ble konfiskert av okkupasjonsmaktene under Annen Verdenskrig. Da tyskerne forlot eiendommen var den i en slik forfatning innvendig at barna ikke kunne flytte tilbake. Pikene ble derfor overflyttet til Barnehjemmet i Sandviken og flyttet inn i «Hus nummer 1» i Sandviksveien 41. Formelt opphørte Sudmannske barnehjem å eksistere i 1947, og eiendommen overtatt av Bergen kommune.

I 1971 ble det oppført et hjem for piker i alderen 13–21 år, på en del av Sudmannske stiftelses eiendom. Dette ble kalt ”Sudmannske Pikehjem” og ble nedlagt allerede i 1977.

Arkivet[rediger | rediger kilde]

Det kan se ut som det som finnes av arkivet etter Sudmannske barnehjem er en integrert del av arkivet etter Sudmannske Stiftelse, som også inneholder arkivmateriale etter Sudmannske pikehjem (1971–1977). Arkivet er oppbevart ved Bergen byarkiv. Her finnes regnskapsprotokoller fra barnehjemmet for årene 1910–1943, samt et 25-årsjubileumsskrift (1904–1929)

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen, og i de kommunale arkivene etter Barnevernsnemnder og sosialkontor, oppbevart ved Bergen byarkiv, kan det finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn. Opplysninger om bygninger og drift kan finnes i arkiv etter bygningsmyndigheter.

Se også[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Det Sudmanske barnehjem (Divert og Adelheid Sudmanns barnehjem)
  • Indst. ang. gratis overdragelse av en del av Øvre Sandviksvei nr. 137, "Uren", til den Sudmannske stiftelse (I: BKF 1902, s. 116).
  • Fundats og Instrukser for Divert og Adelheid Sudmanns Børnehjem. Bg. 1904.10 s.
  • Det Sudmanske barnehjem i Bergen (I Husmoderen 18(1904), s. 147-48 ill.)
  • Divert og Adelheid Sudmanns Barnehjem : (Sudmannske Stiftelse) i 25 år (1904-1929) / ved Styrets formann.- Bg. : Stiftelsen, <1929>. - 44 s. : ill.
  • Innst. om pantelån til Sudmannske Stiftelse til delvis dekning av utgiftene til oppførelse av et ungpikehjem i Heien 29 (I: BKF 1969, s. 443).

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]