Steady state (farmakologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Steady state innen farmakologi (farmakokinetikk) er en tilstand (dynamisk likevekt) hvor konsentrasjonen av en kroppsfremmed forbindelse (for eksempel et legemiddel) ikke endrer seg, og hvor det er konstant tilførsel av forbindelsen. Ved steady state er eliminasjonen like stor som den kontinuerlige tilførselen, som kan være i form av kontinuerlig infusjon eller repeterte doser av lik størrelse med likt doseintervall. Ved steady state er konsentrasjonen av et legemiddel i serum konstant ved konstant tilførsel.

Steady state forutsetter førsteordens kinetikk. For et gitt legemiddel oppnås steady state i praksis etter ca. 5 halveringstider.

Konsentrasjonen av et legemiddel ved steady state er proporsjonal med dose og biotilgjengelighet og omvendt proporsjonal med distribusjonsvolumet og clearance.