Statens offentliga utredningar

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Statens offentliga utredningar (SOU) er navnet på en publisert svensk samling av rapporter og betenkninger knyttet til offentlige utvalg utnevnt av staten. I likhet med NOU i Norge, nedsettes offentlige utvalg i regelen til å belyse større politikkområder på initiativ fra Regjeringen. Etter at utredningen er levert til Regjeringen, er det vanlig å sende utredningen ut til høring («remiss») til berørte parter.

På bakgrunn av det som foreslås i utredningen og høringssvarene om den, kan Regjeringen velge å gå videre med konkrete initiativ i form av en proposition til Riksdagen (parlamentet). I lovsaker må Regjeringen først skissere lovendringen i en Lagrådsremiss til Lagrådet, som uttaler seg om hvorvidt det lovforslaget som skisseres strider mot grunnloven eller av andre grunner ikke bør vedtas. Her atskiller Sverige seg fra Norge, ved at Regjeringen i Norge alltid viderefører en offentlig utredning (NOU) med en stortingsmelding, mens den svenske regjeringen går rett på proposisjonen uten forutgående melding.

Hver SOU har et unikt id-nummer som består av årstall og serienummer separert med et kolon etterfulgt av et navn, f.eks. SOU 2000:1, En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet. Rapportene er tilgjengelige bl.a. i biblioteker og i elektronisk form som PDF-filer på Internett (sistnevnte gjelder rapporter fra og med midten av 1990-tallet og fremover).

Se også[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]