Statens kunstnerstipend

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Statens Kunstnerstipend)
Hopp til navigering Hopp til søk

Statens kunstnerstipend er en stipendordning som ble etablert under Kulturrådet fra 2013 etter vedtak i Stortinget i 2012, dels som en videreføring av tidligere stipender og dels som en nyordning.

Det er gitt statlige kunstnerstipend og kunstnerlønn allerede fra 1830-årene. Ordningen med statlige stipend og garantiinntekt, slik vi kjenner den i dag, fikk sin egen forskrift i 1998, og denne ble revidert i 2013 i forbindelse med utfasing av garantiinntektsordningen.[1]

Stortinget fastsetter hvert år bevilgningen til statens stipend for kunstnere. Kulturdepartementet fastsetter, etter samråd med Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, og forhandlingsberettigede organisasjoner, fordelingen av midlene mellom de ulike kunstnergruppene (kvotefordelingen). Statens kunstnerstipend skal bidra til at målene i den statlige kunstnerpolitikken nås ved å legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.[2]

For 2014 ble det totalt bevilget 161 millioner kroner til statlige kunstnerstipender. 107 millioner kroner gikk til ordningen med garantiinntekter som er under avvikling.[3] Det kom inn 8 600 søknader om stipend og 895 søkere fikk innvilget søknaden.

Statens kunstnerstipend omfatter nå følgende stipendtyper:

Arbeidsstipend[rediger | rediger kilde]

kan tildeles for fra et til fem år og skal gi kunstnere mulighet til å arbeide med et prosjekt eller en fordypningsoppgave som bidrar til videreutvikling av kunstnerskapet.

I 2014 ble 173 stipendsøknader innvilget.[4]

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere[rediger | rediger kilde]

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere (til og med det året søkeren fyller 35) kan tildeles for fra et til tre år. Stipendet skal gi yngre kunstnere i etableringsfasen mulighet til å utvikle seg kunstnerisk og forbedre sjansene til å kunne leve av sitt kunstneriske virke.

I 2014 ble 98 stipendsøknader innvilget.[5]

Diversestipend[rediger | rediger kilde]

Diversestipend skal være et bidrag til den kunstneriske virksomheten til enkeltsøkere (ikke grupper). Det kan gis støtte til blant annet etablering, kurs, reise, studier, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring og konsulentbistand. I 2014 ble 483 stipendsøknader innvilget.[6]

Diversestipend for nyutdannede kunstnere[rediger | rediger kilde]

Diversestipend for nyutdannede kunstnere er en stipendordning for nyutdannede kunstnere som har gjennomført kunstutdannelse på bachelor- eller masternivå og som har som mål å etablere seg i yrket. Kunstnere med høyeste grad innenfor sitt fagområde skal prioriteres. I 2014 ble 88 stipendsøknader innvilget.[7]

Stipend for etablerte kunstnere[rediger | rediger kilde]

Stipend for etablerte kunstnere er en stipendtype som ble delt ut første gang i 2014 og som skal gi kunstnere mulighet til å utvikle sitt kunstneriske virke over en lengre periode og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som hovedbeskjeftigelse. Stipendet kan søkes av yrkesaktive kunstnere som gjennom noen års virksomhet har gitt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. I 2014 ble 33 stipendsøknader innvilget. Stipendet er på 228 093 kroner og tildeles for ti år av gangen med mulighet for fornyelse i ti år.[8]

Stipend for seniorkunstnere[rediger | rediger kilde]

Stipend for seniorkunstnere er også en ny stipendtype som ble delt ut første gang i 2014. Stipendet skal sikre mottakere økonomisk trygghet slik at de kan ha kunstnerisk aktivitet som hovedbeskjeftigelse. Stipendet kan søkes av kunstnere som er 57 år eller eldre i tildelingsåret og som gjennom mange års virksomhet har gitt en kvalitetsmessig verdifull innsats. I 2014 ble 20 stipendsøknader innvilget. Stipendbeløpet er på 228 093 kroner. Stipendet bortfaller når mottakeren fyller 67 år.[9]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]