Spillemidlene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Spillemidlene er en betegnelse for det overskuddet som genereres fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping og som kommer til fordeling til forskjellige allmennyttige formål.

Ordningen med spillemidler ble etablert samtidig med Norsk Tipping i 1948. Etter at selskapet også fikk monopol på spilleautomater, ble det innført nye regler for fordeling av midlene fra 1. januar 2009.

Kulturdepartementet forventet å få en halv million kroner i overskudd fra automatene i normale driftsår. Denne summen blir lagt sammen med resten av overskuddet fra Norsk Tippings spill, innen spillemidlene blir fordelt fra hele potten. Norsk Tipping totale overskudd i 2007 var på 2,65 milliarder kroner (men da uten inntekter fra spilleterminaler).

Før var fordelingen 50/50 mellom kultur og idrett.

I 2008 var fordelingen på 1,25 milliarder kroner til kultur og 1,25 milliarder kroner til idrett. Dessuten fikk organisasjoner som før har hatt inntekter fra spillautomater 500 millioner kroner.

Fra og med 1. januar 2009 vil spillemidlene bli fordelt med 45,5 prosent til idrett, 36,5 prosent til kultur samt 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.