Spesialskole

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Spesialskole er en fellesbetegnelse på skoler tilrettelagt for barn og ungdom som vanskelig kan følge undervisning på en vanlig skole. Spesialskolene kan også være et supplement til elevens vanlige skolegang. Skolene har kompetanse innen spesialpedagogikk, og er et tilbud til elever i grunnskolen.

Skolene tilbyr elevene et pedagogisk utdanningstilbud i kombinasjon med behandling innen blant annet medisin, psykologi, psykiatri, logopedi og sosialpsykologi.

Spesialskolene samarbeider ofte med Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped), og de statlige kompetansesentra underlagt Statped.