Sosial skulptur

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Sosial skulptur er et konkret eksempel på det utvidede kunstbegrepet som den konseptuelle kunstneren og politikeren Joseph Beuys var talsmann for. Beuys skapte begrepet sosial skulptur for å illustrere ideen om kunstens mulighet til å forandre samfunnet. Som kunstverk handler sosial skulptur om menneskelig aktivitet: å strukturere og forme samfunnet eller miljøet. Den sentrale ideen om en sosial skulptør er en kunstner som skaper strukturer i samfunnet ved hjelp av språk, tanke, handling og objekt.

Det var i 1960 at Beuys formulerte sine sentrale teoretiske begreper om sosiale, kulturelle og politiske funksjoner og kunstens muligheter. Med inspirasjon fra romantiske forfattere som Novalis og Schiller ble Beuys motivert av en utopisk tro på kreativitet. Han var sikker på kunstens muligheter til å skape revolusjonære forandringer. Disse ideene ble grunnlagt i antroposofien og arbeidet til Rudolf Steiner, som Beuys var en energisk talsmann for. Beuys formulerte begrepet sosial skulptur, der samfunnet som helhet ble ansett som et stort kunstverk, der hver enkelt person kan bidra kreativt.

I videoen Willoughby SHARP, Joseph Beuys, Public Dialogues (1974/120 min) finnes en oversikt over Beuys første store offentlige diskusjon i USA, der han utdyper tre prinsipper: Frihet, demokrati og sosialisme, der hver av begrepene avhenger av de to andre for å være meningsfull.