Smertebehandling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Smertebehandling er en av anestesiologiens spesialområder.

Vanskelige, sammensatte smertetilstander er en stor utfordring for helsevesenet, og fordrer som oftest en tverrfaglig tilnærming fra helsevesenets side. Disse pasientene henvises gjerne til egne spesialavdelinger, smerteklinikker, som har høy kompetanse på å håndtere problematiske smertetilstander.

Alle større sykehus i Norge har slike egne smerteklinikker, da enten i form av en smerteseksjon/enhet ved anestesiavdelingen, eller som en egen tverrfaglig klinikk tilknyttet denne eller andre relevante kliniske avdelinger.

De fleste smerteklinikker gir tilbud både til inneliggende og polikliniske pasienter og vil kunne:

Tilby tverrfaglig utredning og diagnostikk av:

  • Alle typer kroniske ikke-neoplastiske smertetilstander
  • Vanskelige akutte smerter
  • Vanskelig kreftrelatert smerte
  • Foreslå, ev. initiere behandling. Rask overføring til primærhelsetjenesten/ lokalsykehus tilstrebes.
  • Ev. diagnostiske og terapeutiske blokader
  • Regional farmakologisk smerteterapi
  • Afferent stimulering
  • Gruppebehandling av pasienter, f.eks. smerteskole/mestringsgruppe, osv.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]