Slag (krig)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et slag i militær sammenheng viser til et sammenstøt mellom to fiendtlige styrker, som regel i stor skala med mange soldater innblandet. Hensikten med et slag kan som regel være å finne ut hvilken hær som er sterkest, slik at denne parten kan vinne krigen. Slaget kan også utkjempes for erobring av et ettertraktet område. Dette området er som oftest av taktisk og/eller strategisk betydning. Det skilles mellom sjøslag, som skjer til sjøs, og feltslag, som foregår på landjorda. I moderne tid har også luftslag mellom krigsfly blitt en viktig del av krigføringen.

Avgjørende slag går inn i historien som definerte hendelser. Slaget ved Stiklestad blir av den grunn ofte omtalt som innføringen av kristendommen i Norge, mens slaget ved Hastings markerer begynnelsen på normannerherredømmet i England. Slaget om Stalingrad blir definitivt betraktet som vendepunktet på østfronten under andre verdenskrig.