Skyldmark

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Skyldmark var en betegnelse på matrikkelskyld som ble innført ved matrikkelrevisjonen i 1886.

Ved denne matrikkelrevisjonen ble alle matrikulerte eiendommer i landet samlet satt til 500 000 skyldmark, og hver enkelt eiendom ble tildelt matrikkelskyld i henhold til forventet verdi og avkastning. Ved fradelinger og opprettelse av nye eiendommer skulle det foretas en skylddelingsforretning, slik at den nye eiendom skulle tildeles en matrikkelskyld, og det skulle så gjøres tilsvarende fradrag i skylden for den eiendommen som ble delt. Samlet antall skyldmark for hele landet skulle således forbli uendret, men dette viste seg etterhvert ikke å kunne praktiseres, idet hvis en eiendom som var vertsatt til 1 øre (i praksis en vanlig byggetomt) ble delt, måtte den nye eiendommen tildeles en skyld på 1 øre, mens det ikke kunne gjøres fratrekk i skylden for den fradelte eiendommen.

Som matrikkelskyld:

  • 1 skyldmark = 100 øre

Skyldmarken ble innført som erstatning for skylddaleren som matrikkelskyld. I gjennomsnitt ble 1 skylddaler da satt lik ca. 2 skyldmark.

Skyldmark ble tildelt nye eiendommer på landet fram til «Delingsloven» ble innført 1. januar 1980.