Skrivarberget (Stjørdal)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Tegning av Lorentz Diderik Klüwer fra 1823

Skrivarberget er en sørvendt bergvegg med runeinnskrifter ved gårdene Bø og Ystines i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag. Den er registrert med nr. ID 56427 i Riksantikvarens kulturminnearkiv.

Innskriftene er fra 1000- og 1100-tallet, og ble undersøkt av Lorentz Diderik Klüwer i 1815, og Martin Friedrich Arendt i 1817. Stedet ble igjen undersøkt av Oluf Rygh i 1864 og -96, og av Aslak Liestøl i 1956. Tolkningene her er etter Liestøls undersøkelse.


Innskrift I

biarurn(u) iftr ristu ru(nar):þisar
rutsm(a)urkum:uisa:birt(a)lt

På norrønt er det: Biǫrnulfr ristu rùnar þesar. Ruþs mǫrkum visa bert at.

I moderne norsk: «Bjørnulf ristet disse runene. Rudsmarkene viser de tydelig til». Antakelig har denne ristningen og den følgende å gjøre med et eiendomsskifte e.l.


Innskrift II

Denne innskriften er registrert av både Klüwer og Rygh, men er ikke gjenfunnet.

(b)irkr(a)ukþair

som tolkes til: Bergr ok þeir ristu rùnar þessar. þeir i dette tilfellet viser tilbake til innskrift I der Bjørnulf var runeristeren. Meningen blir altså: «Berg og Bjørnulf ristet disse runene».


Innskrift III

undir austanu(æ)r þre orf er gul g..(y)..ninalna (n)iþr

På norrønt blir det: Undin austanverđi horf er gull geymt niu alnar niđr.

Og på moderne norsk: «Under det østre hjørnet er gull gjemt ni alen ned (dvs. under jorden)».


Innskrift IV

En fragmentarisk innskrift:

ohr...

Kan ikke tolkes med sikkerhet.


Innskrift V

Nok en fragmentarisk innskrift:

.. istrunar ...

Betyr: «... reist runer ...»


Innskrift VI

Denne innskriften ble første gang påvist av Liestøl i 1956:

her er fefolgu tuntirst .. ni þess(um).

På norrønt er det: Her er fè folgit undir steini þessum.

Som på moderne norsk blir: «Her er gods gjemt under denne steinen.»

Litteratur[rediger | rediger kilde]