SkatteFUNN

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for forsknings- og utviklingsinnsats (FoU) i næringslivet. Formålet er å motivere bedrifter som skaffer seg ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. SkatteFUNN kostet i 2018 over 4 milliarder i tapte skatteinntekter og synes ikke å ha bidratt til å nå målet med vesentlig økning av næringslivets FoU.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Hervik-utvalget foreslo i sin innstilling (NOU 2000:7 Ny giv for nyskaping) å etablere en skattefradragsordning for å øke næringslivets FoU-innsats. Bakgrunn for utvalget var lav oljepris, og antatt fall i inntekter fra olje- og gassvirksomheten de neste tiårene. Det ble siktet mot at Norge skulle øke sin FoU fra 1,6 % til 3 % av BNP i 2010, altså på linje med Sverige.[1]

I 2001 ble det etablert en tilskuddsordning (FUNN-ordningen) som hadde et budsjett på 200 millioner kroner i 2001. Denne ordningen hadde en enkel, nettbasert søknadsbehandling og søkerne fikk svar innen 14 dager.

Stortinget ønsket imidlertid en skattefradragsordning framfor en tilskuddsordning og ba regjeringen legge fram forslag om en ordning med skattefradrag for bedriftenes FoU-utgifter i forbindelse med statsbudsjettet for 2002.

Formelle krav[rediger | rediger kilde]

Skattefradragsordningen SkatteFUNN 1.1.2002 gir alle bedrifter som driver skattepliktig virksomhet i Norge mulighet for et fradrag i skatt på inntil 20 prosent (18 prosent for store bedrifter) av kostnadene til forsknings- og utviklingsprosjekter. Ordningen er bransje-uavhengig, og det er ingen begrensninger på tema eller geografi. SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

Ordningen er hjemlet i skatteloven og administreres av Norges forskningsråd. Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder, men et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for  bedriften.

For å søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Skal man være sikret behandling og fradrag for inneværende år, må søknaden sendes elektronisk senest 1. september.

Evaluering[rediger | rediger kilde]

Støtteordningen SkatteFUNN kostet over 4 milliarder kroner i tapte skatteinntekter (2018) og gir i følge professor Karen Helene Ulltveit-Moe ikke de effekter som ble forventet da den ble innført. Et hovedmål var å øke prosentandel forskning så Norge kom mer på linje med andre sammenlignbare land i OECD, som Sverige. Selv om total forskningsinnsats har økt noe (fra 1,6 % til 2 %) så har andelen av Fou finansiert av næringslivet gått ned.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Karen Helene Ulltveit-Moe (30. august 2018). «Statlige støtteordninger - pengesluk eller effektivt virkemiddel?». Dagens Næringsliv. Besøkt 30. august 2018. 

Kilder[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]