Skanse (skip)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Skanse er en betegnelse på forhøyet akterdekk på større skip, som tidligere var akterkastell, et overbygg reist på skroget allerede i middelalderen, hvor sjefen for skipet og offiserene oppholdt seg med deres oppholdelsesrommer.

På et krigsskip i 1500-tallet var det for- og akterkasteller reist over hoveddekket og endog værdekket i flere dekk, som senere var senket ned til bakken mot forstavnen kun ett dekk høyere og skansen som kunne inneholde et halvdekk fra stormasten og et hyttedekk som også kalles poop i det engelske språket. Det var vanlig for et krigsskip å ha en «kugle», et mellomrom ned til det øvre kanondekket mellom bakken og skansen som kunne ha egne bestykning, med en eller to kubrygger som forbindelse. I slutten av 1700-tallet ble gapet lukket, og krigsskipene deretter var slettdekkere med slette gjennomgående værdekk. Bakken og skansen smeltet med skroget i 1800-tallet.

Betegnelsen brukes i moderne tid bare om orlogsskip, for sivile fartøyer har man adoptert poopdekk eller poop for akterdelen som lå høyere enn resten av fartøyet. På seilfartøyer i eldre tid hadde man skansekledning på akterdelen.