Hopp til innhold

Site of Special Scientific Interest

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Site of Special Scientific Interest eller SSSI («sted av særskilt vitenskapelig interesse») er en status som et verneområde kan ha i Storbritannia. SSSI-området er grunnlaget for naturvern etter britisk lov og de fleste andre naturlige  eller geologiske verneområder i Storbritannia er oppført på listen, som F.eks. nasjonale naturreservat, ramsarsteder,(Ramsar-konvensjonen)Special Protection Area (særskilt verneområde) og Special Areas of Conservation («særskilt bevaringområde»).

SSSI-områder kan videre deles inn i biologiske SSSI og geologiske SSSI. Flere SSSI-områder er både biologiske og geologiske.