Silan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Silan
{{{navn}}}
Andre navn
Monosilan
Identifikatorer
CAS-nummer7803-62-5
Kjemiske egenskaper
FormelSiH4
Molar masse32,12 g/mol
Tetthet1.342 kg/m3
Smeltepunkt-185 °C
Kokepunkt-112 °C

Silan er en kjemisk forbindelse med formel SiH4. En kan se på silan som silisiumvarianten av metan. Ved romtemperatur en silan i gassform, og den er selvantennende i kontakt med luft, den trenger altså ikke noen tennkilde for å begynne å brenne.

I temperaturer på over 420°C dekomponerer silan til silisium og hydrogen. Stoffet er mye benyttet i halvlederindustrien for å legge tynne sjikt med silisium på forskjellige stoff.