Semantisk rolle

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Semantiske roller, eller tematiske roller, er i lingvistikken en beskrivelse av betydninga som en nominalfrase har i forhold til handlinga eller tilstanden som uttrykkes av verbet i ei setning. For eksempel i setninga «Per spiste et eple», er Per den som utfører spisinga, og har dermed den semantiske rolla agens, mens et eple er det som blir spist, og har den semantiske rolla patiens.

Semantiske roller er uavhengige av syntaktiske funksjoner. For eksempel kan det syntaktiske subjektet i ei setning være både agens («Jeg åpna døra»), instrument («Nøkkelen åpna døra») eller patiens («Petter falt ned trappa»).

I mange språk markeres enkelte semantiske roller med bestemte kasus. For eksempel har ungarsk et instrumentaliskasus som eksplisitt markerer instrumentet i ei setning.

Viktigste semantiske roller[rediger | rediger kilde]

Nedafor følger ei liste over de semantiske rollene som vanligvis brukes av lingvister. Det fins ingen fast liste over hvilke som skal brukes, så utvalget varierer svært mye fra forfatter til forfatter.

  • Agens: den som bevisst og med vilje utfører en handling som typisk har en fysisk, synlig effekt.
  • Kraft: noe som ubevisst og uten vilje utfører en handling (f.eks. en naturkraft).
  • Instrument (eller sentiens): noe som indirekte utfører en handling, vanligvis ved å bli brukt av en agens.
  • Opplever (eller experiencer): noe som verken kontrollerer eller påvirkes synlig av en handling, men som opplever handlinga, vanligvis gjennom sanseinntrykk.
  • Mottaker: den animate destinasjonen til et objekt som forflytter seg.
  • Patiens: den umarkerte semantiske rolla, som verken handler med vilje eller utfører en handling. Patiens gjennomgår ofte en fysisk, synlig endring.

Det brukes også en rekke andre semantiske roller enn de som er lista opp her.

Semantisk rolleoppmerking[rediger | rediger kilde]

Semantisk rolleoppmerking er en oppgave i naturlig språkprosessering som består av automatisk deteksjon av semantiske argumenter knyttet til predikater eller verb i en setning, og klassifisering av deres spesifikke roller. Nåværende forsøk på automatisk semantisk rolleoppmerking er basert på veiledet maskinlæring og bruker ofte FrameNet og PropBank som ressurser for å spesifisere hva som teller som et predikat, definere settet av roller som brukes i oppgaven, og gi opplærings- og testdata.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ 1962-, Jurafsky, Dan, (2009). «22.6». Speech and language processing : an introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition (2nd ed utg.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. ISBN 9780131873216. OCLC 213375806. 

Se også[rediger | rediger kilde]