Selbu-whist

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Selbu-whist, også skrevet selbuvist og selbuvisst og kalt tier, tieren eller Selbu-bridge, er et kortspill for 2-5 deltagere. Kortspillet kalles også bondebridge, selv om det kan forekomme små forskjeller i reglene for de to variantene. Spillet spilles med en vanlig fransk 52-korts stokk uten jokere.

Spillets gang[rediger | rediger kilde]

Spillerne får delt ut mellom 1 og 10 kort (alt etter hvilken runde det er), og skal melde det nøyaktige antallet stikk de tror de vil klare å ta. Selve meldingen foregår ved at skriveren teller til tre når alle er klare, og spillerne viser da samtidig fram det antallet fingre som tilsvarer meldingen deres. En av spillerne er skriver gjennom spillet og noterer meldingene. Meldingen kan også gjøres ved terninger, ved at alle spillerne samtidig avdekker sin terning, der øyeantallet viser meldingen. Her kan 6 øyne både bety 0, 6 og flere enn 6 stikk, noe melderen straks oppklarer. Terninger er praktisk for lett å kunne se etter hva andre spillere har meldt gjennom spillet, uten å forstyrre skriveren. Etter hver meldingsrunde annonserer skriveren om det er blitt under- riktig- eller overmeldt.

Etter melding følger spill av runden, der spilleren til venstre for giver spiller ut først. Giver flytter en plass medsols fra runde til runde. Utspillene følger medsols og det er ikke tillatt å spille ut uten å ha sin tur. Hver spiller samler sine stikk i tellbare stabler.

Den mest vanlige poenggivningen er at det gis 10 poeng pluss det antallet stikk som ble meldt, dersom spilleren klarer å ta riktig antall stikk. Hvis ikke, får spilleren 0 poeng. Det eksisterer også andre poenggivningssystemer; for eksempel er det ikke uvanlig å bare gi 5 poeng ved en vellykket nullmelding.

Det spilles tilsammen 20 runder, med 1, 2, ... 10, 10, 9...2, og 1 kort hver, eller fra 10 til 1 og så fra 1 til 10 kort.

Spillet spilles oftest med trumf, og trumffargen blir da tilfeldig valgt ved å avdekke et tilfeldig kort under stokkeprosessen. Spillet følger vanlige trumfregler; også trumf må følge farge hvis mulig.

Skriveren oppdaterer poengsummene etter hvert, slik at stillingen alltid er kjent for alle spillerne. Den med høyest poengsum har selvfølgelig vunnet spillet. Summen av differansene mellom vinners og de andre spillernes poenger gir et mål på hvor solid seieren var og de enkelte differansene kan brukes som mål på premiering fra ikke-vinnerne til vinneren.

Om man er flere enn 5 spillere kan man spille fra en lavere runde på vei ned, eksempelvis fra runde med 7 kort om man er 7 spillere. På vei opp vil da den spilleren som ligger sist etter runden med 7 kort bli slått ut, mens resten spiller videre.

Spillernes erfaring er viktig; spillets gang domineres ikke for mye av de utdelte kortene. Spiilet er underholdende fordi det ofte kommer overraskelser.

Alternativ variant: Setesdal-twist[rediger | rediger kilde]

En variant av bondebridge som hevdes å ha sin opprinnelse i Setesdal, hvor det spilles med såkalt undertrumf og overtrumf. Det trekkes en undertrumffarge og en overtrumffarge før hver meldingsrunde, og de to trumffargene følger vanlige trumfregler, men hvor overtrumf seirer over undertrumf ved lik tallverdi. Ved lik trumffarge på under- og overtrumf før meldingsrunde trekkes ny overtrumf.

Eksempel: Undertrumf Kl 7, overtrumf Sp 10. Spiller 1 legger Ru 6, spiller 2 Kl 10 og spiller 3 Sp 9. Spiller 2 vinner stikket med høyere undertrumf enn spiller 3 sin overtrumf.

Spilluttrykk[rediger | rediger kilde]

Noen av uttrykkene her stammer fra internasjonal spilling og er til vanlig ikke i bruk.

 • All-time-low, også kalt ATL: den laveste mulige sum som er oppnådd av alle spillere.
 • All-time-high, også kalt ATH: den høyeste mulige sum som er oppnådd av alle spillere.
 • Anti-perfect: Det motsatte av perfect, altså at man ryker på samtlige runder.
 • Anti-pos: Det motsatte av pos/posisjon(se nedenfor). Enkelte spillere betrakter også "anti-pos" som en mer gunstig posisjon enn "pos" da de anser det som en fordel å sitte til høyre for en rivaliserende spiller.
 • Døske-kort: En ikke-konkret fellesbetegnelse på helt horrible utdelte kort. Veldig typiske "døske-kort" er åttere, niere, tiere og knekter, som regel i "ikke-trumf"-farvene. En spiller med "døske-kort" vil ofte forsøke seg på vrien(se under) og prøve å oppnå en flat-out (se under).
 • Flat-out: Når alle spillerne ryker samtidig på en runde.
 • Likevekt: Når én spiller tar for mange/få stikk i forhold til hva spilleren selv har meldt slik at det akkurat er nok stikk igjen til at alle de andre spillerne klarer å stå. Likevekter er lettest å oppdage i undermeldinger.
 • Metthet: Når alle spillere, ev. alle spillere bortsett fra seg selv, har akkurat det antallet stikk de meldte. Ofte veldig ugunstig for spillere å bli spilt inn når det er "metthet", i og med at det da er veldig vanskelig å spille seg ut. Fullstendig "metthet" vil kun inntreffe når det er undermelding.
 • Opp/ned: Når spillerne byr akkurat så mange stikk som runden tilsier, f.eks hvis det meldes fem stikk på femkortsrunden. Da må spilleren med det høyeste bud(ved likhet den spilleren som sitter nærmest deleren fra venstre) inkrementere eller dekrementere budet sitt med én. Denne regelen benyttes ikke i alle "Selbu-whist"-miljøer.
 • Overmelding: Når summen av bud fra spillere er høyere enn antallet kort for runden det bys på.
 • Perfect: Når en spiller står på samtlige runder.
 • Posisjon/Pos: En spiller A har "pos" på en annen spiller B når spiller A sitter til venstre for spiller B. Det er ofte en stor fordel å ha "pos" på rivaliserende spillere i og med at man kan legge kort rett etter den andre spilleren og med det øke sjansene for å ryke vedkommende.
 • Ryk eller Sprekk: Når man ikke klarer budet sitt og dermed ikke får poeng.
 • Stå: Når man klarer budet sitt og får poeng.
 • Undermelding: Når summen av bud fra spillere er lavere enn antallet kort for runden det bys på.
 • Vri: Når man har forstått at man ikke klarer budet sitt, og heller konsentrerer seg om å ryke andre kalles det en "vri". En perfekt vri oppstår når spilleren klarer å ryke alle andre, se flat-out ovenfor. Spiller oppnår dermed poeng.
 • Sjøbæp: når en spiller for å sabotere for andre,blir denne spilleren titulert Sjøbæp

Se også[rediger | rediger kilde]