Hopp til innhold

Sanitetssoldat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Norske sanitetssoldater

En sanitetssoldat er en soldat som har en funksjonsutdannelse innenfor saniteten. Utdannelsen er myntet på at sanitetssoldaten skal kunne assistere legen i hans arbeide i tilfeller hvor det ikke er mulig eller ønskelig å ha sykepleiere tilknyttet avdelingen.

Utdannelse[rediger | rediger kilde]

Funksjonsutdannelsen foregår hos Forsvarets Sanitetsskole på Flyvestation Skalstrup og er inndelt i tre trinn:

Trinn 1 inneholder grunnleggende anatomi og fysiologi, hygiene, sykdomslære og sykestell, samt forbindelære, organisasjonsteori, behandlerassistanse og materialkjennskap m.v. Dette er basisutdannelsen til sanitetssoldaten, og tilbys menige og underoffiserer som skal gjøre tjeneste på et av marinens fartøyer, ved et lasarett på en av landets kaserner eller flystasjoner, eller som tilhører en sanitetsdeling ved et sanitetskompani i Hæren. En sanitetssoldat utdannet på Trinn 1 kalles behandlerassistent.

Trinn 2 er en overbygning på Trinn 1, inneholdende ytterligere anatomi og fysiologi, sykdomslære og materiellkjennskap. I tillegg undervises det i grunnleggende ortopedkirurgi, og ferdighetene fra Trinn 1 repeteres i mindre omfang. Til Trinn 2 hører også ni ukers hospitalpraksis, fordelt med 3 uker på hver av henholdsvis ortopedkirurgisk operasjonsgang, ortopedkirurgisk sengeavdeling og skadestue. Trinn 2 tilbys primært underoffiserer som er fast ansatt på lasarett eller skip. En sanitetssoldat utdannet på Trinn 2 kalles operasjonshjelper.

Trinn 3 er en overbygning på Trinn 2 som inneholder mer avansert sykdomslære, anatomi og fysiologi samt sykestell. Tilsvarende legges der her også stor vekt på mer praktiske ferdigheter i behandling av pasienter, idet målet her blant annet er at sanitetssoldaten skal kunne klare mindre skader på egen hånd, eventuelt understøttet av radiokontakt med en lege. De skal således for eksempel kunne sy mindre flenger, eller diagnostisere og behandle alminnelig forekommende sykdommer. Likeledes skal de kunne forestå behandling av mer alvorlige tilstander understøttet av en radiolege – dette er primært relevant for seilende enheter, som er langt fra det etablerte helsevesenet.

Sanitetssoldatens arbeid[rediger | rediger kilde]

På lasarettet[rediger | rediger kilde]

De fleste lasarett har en eller flere sanitetssoldater tilknyttet, eventuelt ledet av en sykepleier eller en sanitetssersjant. Disse har som regel gjennomgått Trinn 1, men fast ansatte underoffiserer tilbys gjerne Trinn 2 og senere Trinn 3. Sanitetssoldaten har her typisk som oppgave å assistere i den daglige driften av lasarettet; herunder hører både direkte pasientrelaterte oppgaver som høreprøver, blodprøvetagninger og sykestell til innlagte pasienter, samt rengjøring, opprydning og administrative oppgaver.

I sanitetskompaniet[rediger | rediger kilde]

Sanitetssoldaten i sanitetskompaniet er utdannet på Trinn 1 og kan fylle flere ulike funksjoner innenfor kompaniets ulike tropper:

I sanitetstroppen er hovedoppgaven å opprette en avdelingsforbindeplass, hvor enkelte sanitetssoldater samarbeider med sykehjelpere og en enkelt lege om å motta, stabilisere og videresende opptil 25 sårede mannskaper i døgnet. Sanitetssoldaten virker her som behandlerassistent for legen.

I hovedforbindetroppen er hovedoppgaven å opprette en hovedforbindeplass, hvor sanitetssoldaten samarbeider med sykehjelpere og enkelte leger om å motta, behandle og pleie opptil 100 sårede mannskaper i døgnet. Sanitetssoldaten kan her virke både som behandlerassistent og i noen tilfeller som operasjonshjelper.

På misjoner[rediger | rediger kilde]

Som på lasaretter i Danmark ivaretar sanitetssoldaten på lasaretter/feltsykehus på internasjonale misjoner både pasientrelaterte og administrative oppgaver. Det kan her også oppstå situasjoner hvor forholdene eller ressursene gjør at sanitetssoldaten i noen utstrekning også kommer til å ivareta andre oppgaver, både forefallende og rent soldatmessige. I tillegg er det ikke ualminnelig at sanitetssoldaten har en «skråstrekfunksjon», for eksempel sanitetssoldat/klinikkassistent, sanitetssoldat/sjåfør.

Autoritetsdata