Hopp til innhold

Sørlandets Kompetansefond

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Sørlandets Kompetansefond er organisert som en stiftelse og ble opprettet 27. september 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. Fondets midler ble reist gjennom en donasjon av aksjer i det fusjonerte kraftselskapet Agder Energi AS. Aksjeposten i Agder Energi ble i desember 2002 solgt til Statkraft Holding AS. Salgssummen fratrukket omkostninger utgjør Kompetansefondets grunnkapital. Stiftelsens grunnkapital var 612 millioner pr. 31. desember 2010.

Vedtektene[rediger | rediger kilde]

Vedtektene fastslår at fondet skal tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. Fondet skal bidra til å utvikle Universitetet i Agder. Støtte kan gis til offentlige eller private forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige og private foretak. Det gis ikke støtte til enkeltpersoner

Historikk[rediger | rediger kilde]

Sørlandets Kompetansefond har frem til 2010 bevilget ca. 280 mill. kr. til kompetanseprosjekter i Vest-Agder. Av viktige resultater kan det trekkes frem at Høgskolen i Agder (HiA) fikk universitetsstatus 1. september 2007. Kompetansefondet bevilget i alt ca. 50 mill. kr. direkte til prosjekt «Universitetsbygging». I tillegg ble det bevilget ca. 30 mill. kr. i perioden 2003 – 2006 til understøttende tiltak ved HiA. Fondet har etter 2007 fortsatt å bevilge betydelige beløp til Universitetet i Agder (UiA), men til mer fokuserte prosjekter i henhold til fondets strategi. Kompetansefondet har i perioden 2001 til 2009 bevilget 23 mill. kr. til forskning ved Sørlandet Sykehus (SSHF), noe som har bidradd til at institusjonen har en forskningsaktivitet som langt overstiger FoU-satsingen ved de andre ikke-universitetssykehusene i landet. Av bevilgningene til privat sektor er det gitt 25 mill. kr. til forskning ved Elkem Solar AS og til sekretariatet for offshoreindustrien i regionen (NODE) som i 2009 fikk status som Norwegian Centre of Expertise (NCE).

Satsingsområder[rediger | rediger kilde]

Sørlandets Kompetansefond legger opp til å tildele 20–25 millioner kroner i året til ulike kompetanseprosjekter. Tildelingene rettes mot fire satsingsområder. Det er Maritim sektor / offshore, prosessindustri/materialteknologi, fornybar energi og opplevelsesøkonomi.

Administrasjon og styre[rediger | rediger kilde]

Administrerende direktør er Peter Klemsdal, og administrasjonen holder til i Vestre Strandgate 27 i Kristiansand. Styret består pr 2020 av: Torger Reve (styreleder), Roy Mersland (nestleder), Inger Marethe Egeland, Siren Marcussen Neset, Jan Oddvar Skisland, Margrethe Handeland og Erik Løkke Øwre.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ kompetansefond.no - Om oss - Styret

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]