Søren Løchstør

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Søren Løchstør (død 1742)[trenger referanse] spilte en rolle under svenskekongen Karl XIIs hærtog i Norge i mars 1716, mot siste del av den store nordiske krig.

Løchstør kom til Hakedals Jernverk (Hakadals Verk) som fullmektig rundt år 1700, og han giftet seg med Else Robsahm, datter av jernverkseier Lars Robsahm. Paret flyttet senere til Christiania, der Løchstør hadde praksis som prokurator (advokat).

Ble rett før krigsutbruddet i 1716 fradømt advoktatbevillingen for tredje gang på grunn av «usømmelig prosedyre». Evakuerte med familien til sin svigerfamilie på Hakedals Jernverk da svenskene inntok Christiania i mars 1716.

Den 26. mars 1716 fanget han opp svenskenes forsøk på å gjøre en knipetangmanøver for å slå de norske styrkene ved Gjellebekk Skanse (Trefningen ved Gjellebekk). Svenskene var på vei opp Nittedal og overnattet i Hakadal. De svenske offiserene la seg inn på Hakedals Jernverk og pratet fransk om strategien, noe Løchstør fanget opp. Om morgenen den 27. mars skrev Løchstør et brev om svenskenes planer og fikk sendt brevet over Nordmarka til generalløytnant Lützow på Gjellebekk. For dette ble Løchstør etter krigen belønnet med å få tilbake advokatbevillingen sin, som han beholdt til han døde.

Lokalhistoriker Fredrik Schjander d.e. spekulerer i boka Streiftog på Krokskogen hvem Løchstør brukte som budbringer, senere kjent som grenaderen, fra Hakadal til Gjellebekk. Schjander tror det må ha vært Engelhardt Robsahm, bror til Løchstørs kone Else Robsahm. Robsahm var 20 år og hadde fått sin skolegang i Christiania, i motsetning til sine foreldre og søsken på Hadekals Jernverk som var mer fullblods svensker. Etter svenskenes nederlag gikk Robsahm i advokatlære hos Løchstør, og unggutten fikk alt i desember 1716 innvilget advokatbevilling som den yngste i landet.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Grimstad, Sverre (2011) Nordmarka og Hakadalen Dreyers Forlag
  • Graff, Atle (2005) Streiftog på Krokskogen med Fredrik Schjander d.e. Kolltopp Forlag