Søker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Et kompaktkamera med elektronisk søker i bruk.

Søker på et kamera brukes til å komponere og fokusere bildet. En søker kan være optisk eller elektronisk.

En optisk søker er et omvendt teleskop. Kameraer er utstyrt med ett av to prinsipielt ulike optiske søkersystemer. På speilreflekskameraer ser fotografen motivet nøyaktig slik objektivet overfører det til filmen. Når det lyset som danner bildet, har passert gjennom objektivet, treffer det et 45° skråstilt speil og reflekteres mot et pentaprisme som snur bildet slik at det opptrer rettvendt i okularet. Når bildet tas, heves speilet slik at lyset slippes inn på filmen. På et speilreflekskamera forsvinner derfor motivet fra søkeren i det øyeblikket bildet tas. Rimeligere kameraer er utstyrt med gjennomsiktsøker, dvs. at motivet ikke betraktes gjennom objektivet.

Elektroniske søkere er i de fleste tilfeller en LCD-skjerm som viser motivet. Skjermen fungerer da ikke bare som søker, men også som monitor som kan vise bilder som er lagra i kameraet.

Mange digitalkameraer er utstyrt med både elektronisk og optisk søker. Digitale videokameraer har gjerne to elektroniske søkere. Den ene er en liten TV-skjerm med svart-hvitt-bilde, mens den andre er en LCD-skjerm med farger.