Russifiseringen av Finland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
«Angrepet» (Hyökkäys), maleri av Eetu Isto, olje på lerret, 1899 - symbol på perioden med russifisering i Finland, den russiske dobbeltørnen angriper den finske jomfruen med lovboken i hendene

Russifiseringen av Finland (sortokaudet/sortovuodet på finsk) var en politisk linje fra Det russiske keiserdømmet innrettet mot avslutningen av Finlands autonomi og var virksom i periodene 1899-1905 og 1908-1917. Russifiseringen av Finland var et ledd i en større plan om russifisering som ble drevet mot slutten av 1800-tallet og i begynnelsen av 1900-tallet for å fjerne kulturell og administrativ autonomi for ikke-russiske minoriteter innen imperiet. I Storfyrstedømmet Finland ble russifiseringen særlig preget av følgende utspill:

  • Februarimanifestet av 1899 var en erklæring hvor tsar Nikolaj II fremholdt tsarrikets rett til å styre Finland uten godkjenning fra lokale lovgivende forsamlinger.
  • Språkmanifestet av 1900 var en erklæring fra tsar Nikolaj II som gjorde russisk til Finlands statsspråk.
  • Vernepliktsloven ble undertegnet av tsar Nikolaj II i juli 1901 og la den finske hæren inn i tsarrikets hær.