Rosa brus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Rosa brus er et tonebrus som består av alle hørbare frekvenser av lydsvingninger. Den blir blant annet brukt av lydteknikere når nye og avanserte høyttalere er under planlegging og når lydisolasjon skal måles mellom rom. Lyden ble kalt rosa brus for å skille med hvislelyden som kalles hvit lyd. Hvit lyd (eller hvit støy) har lik effekt i alle frekvensbånd med samme absolutte båndbredde, mens rosa brus (eller rosa støy) har lik effekt i alle oktavbånd. Med andre ord har hvit støy samme effekt i for eksempel båndet 20-40 Hz som båndet 440-460 Hz, mens rosa støy har lik effekt i båndet 20-40 Hz som i 440-880 Hz. Det innebærer at rosa støy har mer av de lavere frekvensene enn hvit støy, så hvit støy blir mer hvisling, mens rosa støy høres ut som en foss.

Rosa brus var lagt på lydteip eller på LP-plate og ble kjørt gjennom en forsterker som behandlet og slapp ut tilnærmet uendrede signaler, slik at høyttaleren fikk samme styrke påtrykk over hele toneregisteret. Lydmåling ble foretatt med audiometer i standard oppsett. Lydstyrken ble registrert i en graf kalt lydkurve. Denne kurven fortalte om konstruksjonen ga god gjengivelse over det hele, eller om noen av lydfrekvensene (tonene) ble dempet.

Enkelte produsenter la så stor vekt på lydkurven, at de solgte stereohøyttalere i par med tilnærmet samme kurve.