Rigspolitichef

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Rigspolitichef (norsk: Rikspolitisjef) er tittelen på den øverste lederen av Danmarks politi.

Rikspolitisjefen administrerer bevillingene til politiet, og er blant annet ansvarlig for fordeling, omflytninger, ansettelser og forfremmelser innenfor såvel korpset av politibetjenter som politiets juridiske og administrative personale.

Rikspolitisjefen fører dessuten tilsyn med sjefene for landets politikretserpolitidirektørene – og deres tilretteleggelse av politiets arbeid. Han fører også tilsyn med politiet på Færøyene og Grønland. Rikspolitisjefen har dog ikke mandat til å gripe inn overfor den konkrete tilretteleggelse av arbeidet i de enkelte politikretser.

Under seg har Rikspolitisjefen en rekke spesialavdelinger: Færdselspolitiet, de kriminaltekniske avdelinger, Rigspolitiets Rejseafdeling, Politiskolen og i et visst omfang Politiets Efterretningstjeneste.

Innenfor Rikspolitisjefens ansvarsområde ligger også administrasjonen av politiets sentrale registre, herunder Kriminalregistret, Pas- og Kørekortregistret, sykkelregistret og Centralregistret for Motorkøretøjer.