Revisor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Revisor (1762)

Revisor er en betegnelse på en person som utfører revisjon. I dagligtale tenker man som regel på en som går over regnskap og ser til at en bedrift har fulgt lover og regler for avleggelse av årsregnskapet. Revisoren kontrollerer også at innholdet i årsregnskapet er pålitelig slik at brukeren av regnskapet ikke tar feil beslutninger på grunnlag av tallene.

For å kunne revidere regnskap for revisjonspliktige må revisor enten være registrert revisor eller statsautorisert revisor. Forskjellen på disse ligger i utdannelsen der den registrerte revisor har 3-årig høgskoleutdannelse (universitetsgrad i revisjon) mens den statsautoriserte revisor i tillegg har Master i regnskap og revisjon (tidligere HRS). I tillegg til utdannelse ved høgskole er det krav om minst 3 års relevant praksis.[1][2]

Revisor kreves for de som er underlagt virksomhet knyttet til finanstilynet og/eller regnskaplov/aksjelov med revisjonsplikt, Særlige virksomet innenfor FOU og overnatting/servering kan også ha revisjonsplikt.

For å være oppdragsansvarlig revisor ved revisjon av børsnoterte selskap kreves det av Oslo Børs sine «Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper»[3] statsautorisert revisor. Dette er den eneste forskjellen i autorisasjonen mellom registrert og statsautorisert revisor. I offentlig sektor brukes revisorer også til forvaltningsrevisjon.

Et revisjonsselskap skal bidra til at kapitalmarked, eiere, offentlige myndigheter og kreditorer har tillit til selskapet, og sikre at eierne mest mulig objektivt vet hva selskapet er verdt. Fordi revisor har nær kontakt med selskapers ledelse, regnes de ofte som å ha særlig tilgang til å gi ledelsen råd. På grunn av nære kundeforhold til store bedrifter, har mange revisjonsselskaper ekspandert til å drive med annen rådgivning enn tradisjonell revisjon. Derfor har mange tradisjonelle revisjonsselskaper utviklet seg til å bli generelle konsulentselskaper som også jobber med juridisk og økonomisk rådgivning, teknologi og strategi. Dette har i enkelte tilfeller ført til interessekonflikter hvor revisjonsselskap har hatt økonomisk egeninteresse å ikke gi korrekt revisjon av selskap de selger konsulenttjenester til.[4]

Store internasjonale revisjonsselskap[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]