Rettsgebyr

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Rettsgebyr er en betalingsenhet for tjenester i offentlig virksomhet. Rettsgebyret blir som regel endret 1. januar hvert år. Forkortet betegnelse på et rettsgebyr er 1R. Fra 1. januar 2021 er rettsgebyret fastsatt til kr 1199. Beløpet var uendret på 860 kroner fra 2006 til 2016.

Rettsgebyr blir for eksempel brukt som grunnlag ved beregning av gebyrer i forbindelse med tinglysing av fast eiendom, samt som grunnlag for hvor mye det koster å anlegge sak for domstolene og å anke/påkjære rettens avgjørelse. Hjemmel for innkreving av rettsgebyr, og fremgangsmåten ved betaling fremgår av LOV 1982-12-17 nr. 86: Lov om rettsgebyr.

Eksempler[rediger | rediger kilde]

Noen eksempler på gebyrer beregnet etter rettsgebyr (R):

 • Tinglysing av skjøte, målebrev, erklæring, leiekontrakt, transport, prioritetsvikelse mv.: 1,8 R.
 • Tinglysing av pantedokument: 2,25 R.
 • Tinglysing av pantedokument eller tinglysing av transport av pantedokument i forbindelse med refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter eller pantsettere og med samme panteobjekt: 0,25 R.
 • Utskrift fra grunnboken/grunnboksutskrift: 0,2 R.
 • Kopi av gammel grunnbok (de manuelle grunnboksarkene): 0,2 R.
 • Attestert kopi av tinglyst dokument (kopi fra panteboken): 0,2 R.
 • Kjæremål over tinglysingsnekting/retting av grunnboken (klage) 6 R.
 • Behandling av saker i forliksrådet 1 R.
 • Saksanlegg for tingretten: 5 R.
 • Ankebehandling for lagmannsretten/Høyesterett: 24 R.
 • Offentlig skifte av dødsbo, felleseiebo eller konkursbo: 25 R.
 • Våpensøknad: Første våpen 1 R, for de neste våpen: 0,5 R.

Også kommunene beregner enkelte gebyrer med grunnlag i rettsgebyret:

 • Tillatelse til seksjonering, hvor befaring ikke er nødvendig: 3 R (maksimalsats).
 • Tillatelse til seksjonering, hvor befaring er nødvendig: 5 R (maksimalsats).

Enkelte forvaltningssanksjoner er relatert til rettsgebyrets størrelse.

 • Gebyr for manglende oppfyllelse av plikten til å sende meldinger til Aa-registeret er 0,5 R.
 • Tilbakekreving av feilutbetalte folketrygdytelser skal frafalles hvis det feilutbetalte beløpet er under 0,5 R.

Fritak for rettsgebyr[rediger | rediger kilde]

Fritak for rettsgebyr innebærer at man slipper å betale for å få behandlet saken i rettsapparatet, og omfatter foruten fritak for behandlingsgebyr også fritak for å betale utgifter til saksutdrag, meddommere, skjønnsmenn, sakkyndige, vitner, oversettelser, særlige undersøkelser og andre sideutgifter.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]