Rettens Gang

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Rettens Gang var en norsk juridisk publikasjon som ble utgitt fra 1933 til 2014. Den var redigert av overrettssakfører Halvor Strandrud frem til 30. juni 1949 og siden 1950-årgangen har den vært utgitt av Den Norske Sagførerforening (idag Den Norske Advokatforening). Tidsskriftet inneholder utvalgte rettsavgjørelser fra norske lagmannsretter og tingretter. De første årgangene hadde dommer fra året før utgivelsen, det vil si at årgangen som ble utgitt i 1948 inneholder dommer fra 1947 og het Rettens Gang 1948. Da advokatforeningen overtok utgivelsene, fikk årgangene navn etter utgivelsesåret og derfor eksisterer ikke 1949-årgangen.

Frem til den såkalte to-instans-reformen i 1995 var det bare dommer i sivile saker og skjønn som ble publisert her, men etter at lagmannsrettene ble ordinær ankeinstans i straffesaker, har Rettens Gang også publisert utvalgte straffedommer. Avgjørelsene i Rettens Gang er underrettsdommer, og har derfor begrenset rettskildemessig vekt. Allikevel henvises det ikke sjelden til slike avgjørelser i juridisk litteratur og i rettspraksis, gjerne i forbindelse med rettsspørsmål som ikke har vært avgjort i Høyesterett. Henvisningen viser da til års- og sidetall i Rettens Gang, og ofte hvilken domstol avgjørelsen er fra. Henvisning til «RG 1978 s. 442 (Eidsivating)» betyr at avgjørelsen er publisert på side 442 i årgang 1978 og at det er en avgjørelse fra Eidsivating lagmannsrett. En avgjørelse som publiseres i Rettens Gang skal være rettskraftig, men det hender at det skjer en glipp slik at det publiseres dommer som er anket og der resultatet er blitt et annet.[trenger referanse]

Tingrettsdommer Leif Villars-Dahl var siste redaktør – med advokat John Christian Elden som medredaktør for strafferett og straffeprosess – og i de siste årene hadde tidsskriftet også et redaksjonsråd på fem medlemmer.[trenger referanse] Tidsskriftet kom ut med mellom 25 og 30 hefter pr. år og et samlet sidetall på mellom 1500 og 2000. I likhet med Norsk Retstidende har alle avgjørelser et konsentrat (sammendrag) som er skrevet av redaksjonen og hver årgang har et systematisk register av disse. Før internett fikk sitt gjennombrudd hadde Rettens gang 2500 abonnenter, men det sank til om lag 600 i 2013. I 2013 besluttet advokatforeningens hovedstyre at Rettens Gang skulle nedlegges etter utgivelse av 2013-årgangen.[1]

Alle avgjørelser som er inntatt i Rettens Gang er også tilgjengelig på Lovdata. Fra 2014 har Lovdata innført en ordning der fremtredende jurister vurderer hvilke rettsavgjørelser som de regner som mest betydningsfulle (såkalte «flaggsaker»). Dette har til hensikt å gjøre det lettere å holde oversikt over nyere rettspraksis og er ment å dekke det samme behov som publisering i Rettens Gang.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Advokatbladet Rettens Gang nedlegges
  2. ^ lovdata.no Lovdatas flaggsaker 4.11.2014

Se også[rediger | rediger kilde]