Renholdningsselskabet af 1898

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Plastkontainere for innsamling av aviser i København

Renholdningsselskabet af 1898, i daglig tale R98, er en virksomhet som er eiet av Københavns og Frederiksberg Kommuner og utfører innsamling av husholdningsavfall, bedriftsavfall, returglass og papir samt miljøfarlig avfall, sykehusavfall og annet spesialavfall.

R98 er et non-profit selskap og kan derfor ikke tjene på avfallshåndteringen.

Firmaet startet i 1898 under navnet Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab, forkortet KGR. Her var oppgaven å tømme og vaske latrinespann; det som i fagspråket ble kalt nattrenovasjon. Spannene ble kjørt til Amager, hvor man bygget en rensestasjon. Herfra kommer Amagers lite flatterende tilnavn Lorteøen.

I 1984 ble kontaineravdelingen Renoflex utskilt fra R98 grunnet problemer med løsninger for industriavfall og avfallsinnsamling utenfor dekningsområdet.

I 2003 ble en del av innsamlingsoppgavene satt ut på anbud, nærmere bestemt innsamling av haveavfall og industriavfall i avfallskonteinere. Dette skyldtes blant annet misnøye fra andre avfallsfirma fordi oppgaven uten anbud ble utført av over nevnte Renoflex, og man visse steder mente det var konkurransevridende. Dette medførte en oppdeling i to distrikter (nord og syd) som i dag (2006) betjenes av to forskjellige firmaer.

I 2005 ble R98s 30-årige kontrakt med kommunene om innsamling av dagrenovasjon erklært ulovlig i en rettssak. Etter dommen begynte planleggingen av konkurranseutsetting av dette området, og samtidig vedtok man at kundebetjeningen med tiden skulle overføres til å være en kommunal oppgave. På grunn av oppgavens størrelse ble arbeidet satt ut i etapper, over en kort årrekke. Fra 2008 til 2011 ble oppgavene konkurranseutsatt, og det nødvendige kontor- og driftpersonale ble overført allerede fra 2007 og frem til kommunal ansettelse. Fra 2011 opphører R98 å eksistere som virksomhet.

I 2007 begynte man å omlegge ruter som forberedelse til de tre budrunder. Inntil da hadde mange arbeidslag en rute som skar gjennom flere distrikter. Dette skyldtes at blant annet hovedveiene skulle vedlikeholdes utenfor trengselstiden, og at de mere arbeidstunge villakvarterer skulle deles jevnt mellom arbeidslagene. Omlegningen betyr at rutene etter endringene skal holde seg innenfor distriktene.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]