Regneart

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Innenfor aritmetikk opererer man med de fire regneartene, som omfatter addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Operandene i de tre første regneartene har to sett med navn som ikke bør blandes sammen og brukes samtidig. Med dette menes blant annet at det ikke er tradisjon for å kalle operandene i og resultatet av et addisjonsstykke for addend + ledd = sum.

 • addisjon
  • addend + addend = sum
  • ledd + ledd = sum
 • subtraksjon
  • minuend − subtrahend = differanse
  • ledd − ledd = differanse
 • multiplikasjon
  • multiplikand × multiplikator = produkt
  • faktor × faktor = produkt
 • divisjon
  • dividend / divisor = kvotient

Hver av disse regneartene utfører en matematisk operasjon på to tall for å danne et tredje.